DE NAAM/HERKOMSTLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.zoutewelle.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.
Zoutewelle : De Herkomst

                     

Geen naam met grootse historie. Geen familiewapen. Maar wel een unieke naam! Heet u Zoutewelle, dan bent u zeker familie! Over waar de naam vandaan komt zijn verschillende theorieen. Zeker is dat de 'Z' voor 1700 een 'S' is geweest. Uw eerste 'mij bekende' naamgenoten kwamen uit Zeeland, vermoedelijk Goes en/of Yerseke.

Adriaan Soutewelle uit 1681 poorter te Goes. Maar ook Cornelis Adriaansz Soudwel uit 1682 uit Yerseke, getrouwd met Jannetje Pieterse. Op 9 juli 1713 werd hun dochterje Gabrieltje Soudwel en hun zoon Pieter Cornelis Soudwel gedoopt,   en in 1717 hun dochterje Laurijntje Cornelisse Soutewel. Soudwel, Soutewel en Soutewelle zijn niet meer in het telefoonboek te vinden, of uitgestorven of verandert in Zoutewelle.

------------------------------------------------------------------------

Zoutewelle : De betekenis

Mijn familie heeft me altijd verteld dat 'Zoutewelle' zoutbron betekende. Zout=zout en wel=bron. Het is een theorie. Volgens de site de gemeente Goes :

'Gravin Jacoba van Beieren staat in 1417 toe dat de Goesenaars een gracht rond hun grondgebied graven, met bruggen, poorten en een stadsmuur. Het dorp is een stad geworden. De voornaamste bron van welvaart is de zoutwinning uit veen. Een andere belangrijke nering in de 15e eeuw vormt de lakennijverheid. Schepen met thuishaven Goes zijn in die tijd te zien in veel West-Europese havens. De 16e eeuw is in Goes een periode van economische teruggang. Overstromingen richten veel schade aan en de haven verzandt. In 1554 brandt driekwart van de stad af. Men herbouwt de huizen in steen.'

Of komt de familie uit het vroegere Zuidwelle? Op de kaart kunt u het niet meer vinden. Het ligt ten zuiden van Schouwe Duiveland, verzonken op de de bodem van de delta. Ter hoogte van het plaatsje Noordwelle. In Zierikzee kunt u de Zuidwelle-poort nog vinden die er naar toe leidde.

" Noordwelle - Noordwelle is vermoedelijk in de 12de of 13de eeuw ontstaan. In de middeleeuwen werd een oever of kade een welle genoemd. Het dorp werd gebouwd aan de noordelijke zijde van een kreek met zo'n kade waardoor het de naam Noordwelle kreeg. Aan de overkant lag het nu verdwenen Zuidwelle. Samen vormden ze de heerlijkheid Welland. "

Maar wat dacht u van de verdwaalde Engelse visser genaamd Southwell (Soudwel) ? Die naam komt aan de Engelse zuidkust nog veel voor.....

Zeker zullen we het nooit weten....