BETEKENISLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.riemer.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

De naam Riemer komt voor het eerst in de DTB boeken voor in 1725 en wel in Zwartsluis.
De oudst gevonden voorvader Harmen Klaas (Clasen) heeft dus nog niet de toevoeging Riemer, hij is getrouwd in Kolderveen en is daar waarschijnlijk ook geboren , hij is overleden in Zwartsluis. Zijn zonen Claes, Geerlig en Gerbrand en zijn dochters Geertje en Judith vinden we in de DTB boeken van Zwartsluis onder de naam Hermensz, dus de zoon of dochter van Herm (Harmen)

De kinderen van deze zonen krijgen allen de naam Riemer.

Nu was er in die tijd in Zwartsluis een levendige handel in turf en het is dus zeer waarschijnlijk dat de naam Riemer hiermee verband houdt.

Volgens het Meertens instituut heeft de naam Riemer de kenmerken van: patroniem en/of beroepsnaam.

Als beroepsnaam kan (de) Riemer betrekking hebben op de turfgraverij; de riemer is de werkman die turf riemt.

In het boek "Zwartsluis een groot en deftig dorp" Zwartsluis tot 1800 , Sluizen, turf en scheepvaart van J.ten Hove staat op blz. 105 het volgende;
"Aan de riemer was een belangrijke taak toegedacht. Hij moest "alles doen het geene tot voorkominge van fraude en bedrog behoord, neemende daaglijks accurate toesicht op het vullen en meeten van de turf" Als hij zijn plicht verzaakt kon hij rekenen
op een boete van 10 gulden (Dat was voor die tijd heel erg veel geld)

Zover ik heb kunnen nagaan zijn Geerlig en Gerbrand beiden turfschippers geweest.

De naam Riemer komt als voornaam nog steeds veel voor in Friesland

In Duitsland betekent de naam RIEMER - SATTLER dit is zadelmaker.