FAMILIE IJDENSIn deze stamboom staan 82 personen met de naam IJdens. De oudst bekende is hendrik ijdens
(ook wel hendrik lucas)
00-00-1744

 

                                   

      albert                                   anna                                   hendrik

  21-09-1863 (dalen)
                                          20-09-1871 (dalen)

Smid

119.  Akte van verkoop door L.S. Smid aan zijn schoonzuster Grietien Klaas Luning van een huis, schuur en tuin in de Westerstraat en een perceel bouwland genaamd De Westerkamp te Ruinen, 1850
Tissing (voor zover aansluiting gevend op de familie van Nuil)
I Albert Berents Thijsingh, vermeld in 1707 i.v.m. belening met de helft van Tijsingegoed te Pesse.
Dochter Marritjen, volgt II.
II Marritjen (Marchien) Alberts (Tijssinge), (onder)tr. Ruinen als j.d. van Pesse 3 mei 1738 Jan (Janssen) Pol, j.m. van Oosteringe (Pesse).
Uit dit huwelijk:
1. Albert Jans (Pol) Tissingh, volgt III.
2. Hendrik Pol Tissingh, ged. Ruinen 23 nov. 1749.
3. Jan Pol Tissingh, geb. Ruinen 25 okt. 1749(?), ovl. Ruinen 1 feb. 1820. (Onder)tr. Ruinen 5 nov. 1780 Jentje Roelofs Steenbergen, geb. Zuidwolde c. 1760, ovl. Ruinen 13 okt. 1817 (zie archief Ten Heuvel, toegang nr. 0311, genealogie generatie V).
III Albert Jans (Pol) Tissingh, geb. Ruinen, ged. 27 feb. 1746, ovl. c.1794/1795.
Tr. Ruinen als j.m. van Pesse 29 mei 1785 Zwaantien Rutgers, j.d. van Zuidwolde, ovl. voor 1814. Zwaantien hertr. Ruinen 28 mei 1797 Wessel Wessels Rundering; zie genealogie Rundering.
Uit dit huwelijk:
1. Marchje Alberts Tissing, geb. Pesse 10 aug. 1786, ged. Ruinen 13 aug. 1786, ovl. Ruinen 27 dec. 1849, "in huis van Lucas Alberts Steenbergen"; zie genealogie Van Nuil.
2. Jan Alberts Tissing, geb. Pesse 25 aug. 1788, ged. Ruinen 31 aug. 1788, ovl. voor 1811.
3. Niesje Alberts Tissing, geb. Pesse 3 mei 1790, ged. Ruinen 9 mei 1790, ovl. Ruinen (Pesse) 20 nov. 1839. Tr. Ruinen 7 mei 1814 Hilbert Luichies van Nuil, zie genealogie Van Nuil.
Rundering (voor zover aansluiting gevend op de familie Tissing)
I Het lidmatenregister van Ruinen vermeldt in 1721 de komst met attestatie van Zuidwolde op 29 juni van Coert Wessels en Grietjen Remmels ten Thije, eheluiden.
Uit dit huwelijk:
1. (vermoedelijk) Wessel Coerts, volgt II.
2. Geessien Coerts, ged. Ruinen 22 okt. 1724.
II Wessel Coerts, ovl. voor 23 sep. 1764 (zie III). Gehuwd met Geertien Roelofs.
Uit dit huwelijk:
1. Koert Wessels (Rundering), geb. Kralo 9 okt. 1754, ged. Ruinen 20 okt. 1754, ovl. Ruinen (Pesse) 4 mei 1828. Ongehuwd?
2. Roelof Wessels (Rundering), geb. Kralo, ged.Ruinen 20 jan. 1760, ovl. Ruinen (Pesse) voor 1814. Waarschijnlijk ongehuwd.
3. Wessel Wessels (Rundering), geb. Kralo 21 sep. 1764, ged. Ruinen 23 sep. 1764, "na vaders dood", ovl. Ruinen (Pesse) 13 okt. 1833. Tr. Ruinen 28 mei 1797 Zwaantien Rutgers, weduwe van Albert Jans (Pol) Tissing; zie genealogie Tissing.
 
 
Nuil, van
33.  Akte van belening door Borchard Amelis van Coevorden tot Hengelo, verwalter van de stadhouder van de leenen in Overijssel Jacob van Coevorden tot Stuvelaer, van Albert Berents Thijsingh met de helft van Tijsingegoed te Pesse, 1707
34 Akte van belening door Elbert Antoni van Pallandt toe Zuithem, stadhouder van de lenen in Overijssel, van Jan Janssen Pol met de helft van Tijsinge-goed te Pesse, zoals dat voordien in leen werd gehouden door Albert Berents Thijsingh doch door laatste aan genoemde Jan Janssen Pol bij diens huwelijk met zijn dochter Marritjen (Marchien?) Alberts Thijsingh bij huwelijksvoorwaarden medegegeven, 1739
details...
35 Stukken betreffende de aankoop door Marchje Alberts Tissing te Pesse van een grafruimte op de begraafplaats te Ruinen, 1840
Reeds in de 14e eeuw werd de Bullinge (in Staphorst) tegelijk met Ruinen in leen uitgegeven1
voetnoot 1Oorkondenboek voor Groningen en Drenthe, nrs. 684 (d.d. 1380) en 699 (d.d. c. 1382).
Pouwels
2.  Akte van overdracht door Hendrik Jan Camerlingh aan Pouwel Jans te Ruinerwold van vier dagmaten weiland te Ruinen, 1740