OPROEPENStamboeken familie Repko

Van de familie Repko zijn 5 stamboeken en 1 stamlijst bekend:

  1. Stamboek van de familie Repko (1909) door Watze Repko
  2. Stamboek van de familie Repko (1941) door Roelof K. de Jong
  3. Stamboek van de familie Repko (1949) door Fred en Reinder Repko
  4. Stamlijst Repko (1976) door J.F. Repko
  5. Voorouders en nakomelingen van Rients Koopmans (1881-1946) en Maaijke Cornelia Repko (1881-1960) (1997) door Jan Hengstmengel
  6. Familieboek Repko (1998) door Reinder Repko

In de bibliotheek van de Nederlandse Genealogische Vereniging is stamboek nr. 1 of 2 en stamlijst nr. 4 aanwezig. In het Ryksargyf zijn 2 stamboeken (nr. 5 en 6) aanwezig. Bij het Centraal Bureau voor Genealogie en de Koninklijke Bibliotheek is stamboek nr. 5 aanwezig.

In bezit zijn nr. 2, 4, 5 en 6. Waar zijn de stamboeken nr. 1 en 3? Zijn deze stamboeken nog verkrijgbaar?, email s.v.p. Jaap van den Hurk