STATISTIEKDe familiegeschiedenis weergegeven in cijfers

 

Op deze pagina's zijn gegevens statistisch verwerkt zoals die tot eind 2012, onder andere tijdens de vele uren verblijf in archieven, overgenomen uit de registers van de burgerlijke stand, kerkregisters en overige bronnen. Het is de bedoeling dat deze gegevens iedere vijf jaar worden geactualiseerd. Begin 2018 zal een nieuw overzicht worden gepubliceerd.


Tijdens de zoektocht zijn, voornamelijk in Nederland en België, 448 naamgenoten teruggevonden, waarvan 100% zekerheid bestaat dat ze allemaal afstammelingen zijn van stamvader Nicolaus.

Van een klein aantal hiervan, zijnde 23 personen, is een daadwerkelijke koppeling nog niet geheel gemaakt. Daarnaast bestaat twijfel over 19 personen, die dan wel in de kerkregisters geregistreerd staan met een van de vele binnen onze familie door de eeuwen heen voorkomende schrijfwijze van de geslachtsnaam, maar waar twijfel bestaat of zij wel tot onze stamboom behoren.

De nog altijd durende speurtocht zal zeer zeker in Wallonië nog meerdere familieleden opleveren.

 

Op de pagina ‘Herkomst van onze naam’ is een opsomming gemaakt van alle gevonden schrijfwijzes van onze geslachtnaam door de eeuwen heen. De spelling van onze geslachtsnaam is in de loop der jaren in zowel kerkregisters, akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en overige registraties in 47 verschillende schrijfwijzes geregistreerd.

Sedert de negentiende eeuw wordt in de Nederlandse burgerlijke stand hoofdzakelijk nog de schrijfwijze ‘Keijdener’ gevoerd. Maar zeer sporadisch nog geregistreerd als ‘Keydener’. Voor de overige landen, zoals in België, waar de ‘ij’ niet gangbaar is in de te naamstelling, wordt alleen deze spelling gehanteerd. En deel van onze naamgenoten in Vlaanderen en Wallonië staat ingeschreven als ‘Keydeners’.

 

Ook ontdekte ik dat er één naamgenoot de geslachtsnaam ‘Keijdener’ heeft gekregen bij Koninklijk Besluit. Van twee anderen, als ‘Keijdener’-geboren, is via deze mogelijkheid een naamswijziging toegekend en zij gaan nu door het leven onder de naam van respectievelijk hun pleeg- c.q. stiefvader.

Een andere mogelijkheid om van naam te wijzigen is via erkenning. Dit kan alleen als er sprake is van een zogenaamd ‘natuurlijk’-kind. Met andere woorden: de moeder is ongehuwd bevallen en in de akte van geboorte is de naam van de vader niet vermeld. Voor zover bekend heeft maar één naamgenoot via erkenning onze geslachtnaam verkregen. Drie Keijdener/Keydener(s)-kinderen zijn na de geboorte erkent en dragen nu de geslachtsnaam van de erkenner, die niet noodzakelijkerwijs de biologische vader hoeft te zijn.

 

 

De naam Keijdener in Nederland

 

Nederland

Volkstelling 1947

85

Nederlandse Familie Databank 2007

155

 

In 1947 woonden van de 85 naamgenoten er maar liefst 82 in Limburg, 2 in de provincie Utrecht en 1 in Noord-Brabant.

 

Hoewel het overgrote deel van de Nederlandse familieleden ook nog zestig jaar later, in 2007, in Limburg verblijven, blijken de na-oorlogse generaties toch minder honkvast te zijn en niet meer zo gebonden aan ‘het bronsgroen eikenhout’. Door studie, werk en relaties is een aantal inmiddels over het hele land uitgewaaid en wonen in de gemeenten Aa en Hunze, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Bronckhorst, Delft, Diemen, Dronten, ’s-Gravenhage, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Utrecht, Waalwijk, Wageningen en Zoetermeer.

 

 

De naam Keydener(s) in België

 

Uit het Rijksregister van 1998  (bron: www.familienaam.be) blijkt dat onze familienaam in drie verschillende schrijfwijzes gereigstreerd staat:

-       Keijdener         2 keer

-       Keydener         46 keer

-       Keydeners        12 keer

 

Met een duidelijke concentratie van onze stamgenoten in de provincie Luik (39 keer).  

 

 

Verblijf naamgenoten eind 2012

 

Eind 2012 wonen, van de 222 nog levende Keijdener/Keydener(s), 146 naamgenoten in Nederland. Door de eeuwen heen blijkt dat deze familie toch wel ‘honkvast’ is gebleven. Want ruim 80% van de Nederlandse stamgenoten hebben nu nog steeds domicilie in Limburg, met de grootste concentratie in het zuiden van deze provincie.

In België verblijven dan 70 familieleden, waarvan in de volgende tabel een opsomming per schrijf-wijze van de geslachtsnaam. Met andere woorden:  hoe zij in de bevolkingsregisters van dit land zijn geregistreerd. Het blijkt dat de familieleden in België, die de geslachtsnaam ‘Keijdener’ voeren allen geboren zijn in Nederlands-Limburg.

Verder wonen enkele familieleden in Duitsland, Frankrijk (Parijs), Oostenrijk en Zuid-Korea.

  

 

Nederland

M

V

 

België

M

V

 

 

Overige landen

M

V

 

 

 

Limburg

64

57

 

Keijdener

1

7

 

 

Duitsland

0

1

 

 

 

Noord-Brabant

1

5

 

Keydener

27

25

 

 

Oostenrijk

0

1

 

 

 

Gelderland

0

1

 

Keydeners

5

5

 

 

Frankrijk

1

0

 

 

 

Utrecht

4

2

 

 

 

 

 

 

Zuid-Korea

1

2

 

 

 

Zuid-Holland

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Holland

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flevoland

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drente

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutie en geografische spreiding van onze naamdragers

 

De telling van het aantal naamdragers start in 1750. Hoewel de huidige schrijfwijze van onze geslachtsnaam op dat moment nog niet werd gehanteerd, zijn de gegevens van de toen levende familieleden meegenomen in onderstaand overzicht. Er is duidelijk een toename van  het aantal naamdragers te zien, die in genoemde periodes leefden, tot het tweede millenium. Dan is ook in onze stamboom de ‘vergrijzing’ waarneembaar en het sterftecijfer hoger dan het aantal geboorten. 

 

Aantal naamdragers per periode

1750

5

1751 - 1800

35

1801 – 1850

53

1851 – 1900

80

1901 – 1950

170

1951 – 2000

298

2001 - 2012

242

 

 

 

De oudste naamgenoot door de geschiedenis heen

 

Maria Gertrudis (Marie) Keijdener, wordt op maandag 20 november 1899 te Hulsberg geboren, als vierde kind van het echtpaar Joannes Hubertus (Mathieu) Keijdener en Maria Strauch.

 

 

 

 

 

 

Marie werkte als dienstbode onder andere in Valkenburg, waar ze op 10 september 1924 in het dienstbodenregister aan het adres Grootestraat 2 wordt ingeschreven. Op 25 maart 1925 verlaat ze deze gemeente alweer en gaat voor een korte periode naar Amby, om uiteindelijk in dat zelfde jaar toch weer teruch te keren naar haar geboorteplaats. Later verhuist zij naar Tilburg en treedt in dienst bij huisarts de Sain te Moergestel. Via een patient wordt ze tijdens de kermis in Oisterwijk in contact gebracht met Cees van den Berg, een 31-jarige weduwnaar.

Op zaterdag 30 oktober 1937 trouwen zij te Moergestel, waar ze na hun huwelijk aan het adres Oisterwijkseweg D 120 gaan wonen.

Vrijdag 1 december 2000 overlijdt Marie te Moergestel (gemeente Oisterwijk), 101 jaar oud.

 

 

 

Top 10 der oudste naamgenoten

 

1.     Maria Gertrudis, 101 jaar (1899-2000)

2.     Anna Maria, 95 jaar (1915-2011)

3.     Elisabeth, 94 jaar (1910-2004)

4.     Esther Angela, 93 jaar (1909-2002)

5.     Maria Hubertina Josephina, 92 jaar (1913-2006)

6.     Lamke Alphonsa Hermine, 91 jaar (1921-heden)

7.     Anna Maria, 90 jaar (1906-1996)

8.     Anna Gertrudis, 89 jaar (1778-1868)

9.     Paulus Hubertus, 89 jaar (1903-1993)

10.   Margareta, 87 jaar (1891-1979)

 

Deze gegevens zijn gebaseerd op de gegevens van naamgenoten, waarvan de geboorte- en overlijdensdatum bekend zijn.

 

De oudste nog levende naamgenoot

 

Lamke Alphonse Hermine (Letty) Keijdener, geboren op dinsdag 23 augustus 1921 te Arnhem. Is het oudste kind van Alphonsus Hendrikus Joseph (Funs) Keijdener en Lutske Wesselina (Lucie) Bruil.

Letty trouwt op donderdag 26 juni 1941 te Amersfoort met Pieter van Heerden. Na hun huwelijk kan haar echtgenoot aan slag gegaan als suikerplanter in Kalibaru (Oost-Java). In juni 1958 keert Letty, samen met haar man en hun vier kinderen weer naar Nederland terug. Ze gaan wonen aan het  Vollenhovenplein 23 te Leiden. In 1968 verhuizen ze naar het adres Fruinlaan 5 te Leiden. Letty wordt in 2012 opgenomen in een verpleeghuis van de Stichting Zorgcombinatie ‘Marga Klompé’ te Lochem.

 

 

Top 10 nog levende naamgenoten

 

1.     Lamke Alphonse Hermine, 91 jaar

2.     Herman Hubertus, 87 jaar

3.     Hendrika Johanna, 86 jaar

4.     Hubertus Wilhelmus, 85 jaar

5.     Hubertus Mathias, 84 jaar

6.     Maria Elisabeth Gerarda, 82 jaar

7.     Maria Agnes Hubertina, 80 jaar

8.     Maria Josephina Gerarda, 80 jaar

9.     Josephina Catharina, 79 jaar

10.   Maria Gerarda Hubertina, 79 jaar

 

 Binnen onze familie zijn er 51 zogenaamde ‘zondags’-kinderen, in de letterlijke zin van het woord dan wel te verstaan.

 

 

Naamgenoot met de meeste kinderen

 

Joannes Lambertus Josephus (1821-1876) heeft in totaal 12 kinderen.

Met zijn eerste echtgenote Marie Louise Geelen twee zonen en drie dochters. Na haar overlijden in 1859, trouwt hij een half jaar later met de 24-jarige Barbe Jamin, met wie hij ook nog eens vijf zonen en twee dochters krijgt. Vier van zijn kinderen sterven reeds op zeer jonge leeftijd.

 

Drie andere naamgenoten zetten 11 nakomelingen op deze wereld:

 

·         Joannes (1752-1811) en zijn echtgenote Anna Maria Kaalen  

 

·         Petrus Josephus (1850-1920) en zijn echtgenote Maria Elisabeth Hubertina Vleugels

 

·         Joannes Hubertus (1878-1944) en zijn echtgenote Maria Agnes Hubertina Schleepen

 

 

Het echtpaar Jean Keydener en Anna Gertrudis Lammers krijgen zeven kinderen, allen dochters. Een andere naamgenoot verwekte bij drie verschillende partners, drie dochters.

 

 

Huwelijken

 

Van de 448 familieleden zijn er 233 gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en hebben er 2 bij de gemeente  een geregistreerd partnerschap gesloten, waarvan één tussen twee personen van gelijke sexe.  21 huwelijken werden door een echtscheiding ontbonden.

 

In onderstaande tabel is per categorie weergegeven de leeftijd bij voltrekking van het 1e huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap. Uiteraard alleen van die naamgenoten, waarvan zowel de geboorte- als ook de huwelijksgegevens bekend zijn.

 

 

Mannen

Vrouwen

< 20 jaar

6

12

20 – 24

44

47

25 – 29

42

21

30 – 35

18

9

35+

7

5

 

 

Twee vrouwelijke stamgenoten traden op hun 16-jarige leeftijd reeds in het huwelijk. Bij de mannen was de jongste 17 jaar.

 

De oudste, maar dan wel voor haar tweede huwelijk, was op dat moment 54 jaar. Een mannelijk familielid bezegelde zijn tweede relatie met een geregistreerd partnerschap voor de ambtenaar van de burgerlijke stand op 77-jarige leeftijd.

Ook trouwden, op latere leeftijd en nadat hun beide partners waren overleden, een neef en nicht met elkaar.

 

Eén mannelijke naamgenoot is drie keer in het huwelijksbootje gestapt.

Daarnaast zijn 11 mannelijke en 7 vrouwelijke familieleden twee keer getrouwd.

 

Er zijn binnen de familie 15 mannelijke en 10 vrouwelijke naamgenoten, die hun (burgerlijk) gouden huwelijksfeest hebben mogen vieren.

Op 6 december 2011 was het zelfs 60 jaar geleden dat Math Keijdener en Lies Coumans ten over staan van de ambtenaar van de burgerlijke stand hun ‘ja-woord’ hebben gegeven!

 

 

Overlijden

 

Sterftecijfer door de eeuwen heen

 

Leeftijd bij overlijden

 

Mannen

Vrouwen

Onbekend geslacht

Doodgeboren

3

1

4

< 1

13

17

 

1 – 4

5

4

 

5 – 9

4

2

 

10 -19

2

3

 

20 - 29

3

1

 

30 – 39

2

3

 

40 – 49

7

5

 

50 – 59

15

4

 

60 – 69

13

9

 

70 – 74

10

8

 

75 – 79

8

5

 

80 – 84

7

6

 

85 – 89

2

6

 

90 – 95

0

4

 

95 - 99

0

1

 

100+

0

1

 

 

 

 

Opmerkelijk feiten:

·         Eén naamgenoot reserveerde reeds jaren voor zijn overlijden een graf op de plaatselijke begraafplaats. Maar wat nog opmerkelijke was: hij liet meteen ook al, zij het met weglating van de sterftegegevens, een grafmonument met vermelding van zijn naam plaatsen.

·         Volgens de overlevering is één familielid in Nederlands-Indië vergiftigd.

·         Weer een ander is verongelukt tijdens zijn werk ondergronds in de mijn.

·         En een naamgenoot is aan de gevolgen van de Mexicaanse griep overleden.  

 

 

Kindersterfte

 

Kindersterfte (tot de leeftijd van 15 jaar)

Periode

Jongens

Meisjes

Geslacht onbekend

Totaal

1750 - 1799

7

6

1

14

1800 - 1849

5

5

0

10

1850 - 1899

6

6

0

12

1900 – 1949

6

8

3

17

1950 - 1999

1

0

0

1

2000 – heden

1

0

0

1

 

‘Geslacht onbekend’: in de akten van de burgerlijke stand werd in het verleden regelmatig bij een kind dat doodgeboren ter wereld kwam het geslacht niet vermeld.

 

Het echtpaar Keijdener-Theunissen (zijtak Hulsberg) krijgt vijf kinderen, waarvan zowel een kind van vrouwelijk als ook een kind van het mannelijk geslacht levenloos ter wereld komt.

 

 

Totalen

 

In onderstaande tabellen zijn ook de gegevens meegenomen van personen, waarvan (nog) niet kan worden aangetoond dat ze daadwerkelijk tot onze stamboom behoren.

 

 

Stamboom

aantal

%

Hoofdstam

255

54,60

Zijtak Hulsberg

60

12,85

Stam Meerssen

21

4,50

Stam Vlaanderen

11

2,36

Zijtak 's-Gravenvoeren

78

16,70

Familie nog niet gekoppeld

23

4,93

Onbekende scheuten

19

4,07

Totaal

467

100,00

 

 

Geslacht

aantal

%

man

240

51,39

vrouw

224

47,97

onbekend

3

0,64

totaal

467

100,00

 

 

Burgerlijke staat

aantal

%

gehuwd

239

51,18

gescheiden

21

4,50

ongehuwd

157

33,62

onbekend

50

10,71

totaal

467

100,00

 

 

 

aantal

%

overleden

227

48,61

in leven

226

48,39

onbekend

14

3,00

totaal

467

100,00

 

 

 

(Laatste update: 02-01-2013)