REPKOLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.vandenhurk.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Adaptatie

Vůůr de vastlegging in hun definitieve vorm bij de invoering van de burgerlijke stand in de eerste helft van de 19de eeuw waren familienamen nog aan verandering onderhevig. Registratie vond vaak op het gehoor plaats: een klerk of kerkelijke dienaar noteerde een naam in een akte of schrift zoals hij een naam verstond. Dat wil zeggen zoals hij een naam thuis kon brengen in zijn namenwereld. Veel comparanten beheersten de schrijfkunst niet, zodat zij hem niet konden helpen. Men kan zich voorstellen dat vooral namen die van verre kwamen problemen opleverden in uitspraak en schriftelijke weergave. Buitenlandse namen werden veelal getransformeerd in een Nederlandse vorm. Dat kon op betrekkelijk eenvoudige en doorzichtige wijze gebeuren (Wetselaar < Wezlar, Caljouw < Cailloux, Brus < Bruce), door vertaling (Zuurdeeg < Sauerteig, Cannegieter < Kannegiesser) of volgens een 'volksetymologisch' procedť waarbij namen associatief aan herkenbare woorden gingen beantwoorden (Piekhaar < Picard, Schattelijn < Chatillon, De Nijs < Denis, Traanboer < Traunbauer, Stokje < StŲcky). Soms werd een buitenlandse naam op volstrekt onnavolgbare wijze 'aangepast': de buitenlander was onverstaanbaar en/of de klerk raakte de kluts kwijt, zoals bij Roetcisoender uit Rutischhausen.

 

Meertens Instituut / Nederlandse Familienamen Databank

 

In de 18e eeuw en 19e eeuw woont de familie Repko in Friesland. Franeker, Harlingen en Sneek zijn de belangrijkste woonplaatsen. In de loop van de 19e eeuw begint de trek naar het westen, met Amsterdam als belangrijkste woonplaats. In de 19e eeuw en 20e eeuw begint tevens de emigratie naar o.a. AustraliŽ, USA, voormalig Nederlands IndiŽ en Zuid-Afrika.

Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:

 

 

Groningen

12

Friesland

9

Drenthe

0

Overijssel

7

Gelderland

3

Utrecht

4

Amsterdam

46

Noord-Holland

32

Noord-Holland totaal

78

Den Haag

4

Rotterdam

1

Zuid-Holland

8

Zuid-Holland totaal

13

Zeeland

2

Noord-Brabant

8

Limburg

0

totaal

136

Meertens Instituut / Nederlandse Familienamen Databank

 

Spreiding naam Repko (1993)

 

Familienamen in Nederland