VAN DEN HURKLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.vandenhurk.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Adresnaam

Zeer veel familienamen zijn van toponiemen (aardrijkskundige namen) afgeleid. Deze namen geven aan waar men vandaan kwam (herkomstnamen), welk gebied of landgoed men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijhorend land in eigendom of huur had. Bij deze laatste groep duiden de namen tevens aan waar men woonde. Straatnummers waren immers nog niet ingevoerd! Dit type naam wordt dan ook wel met de term 'adresnaam' van de herkomstnamen onderscheiden. Herkomstnamen gaan voornamelijk terug op namen van steden, dorpen en landen; adresnamen op microtoponiemen: namen van huizen, velden, waterlopen, straten.

Voorbeelden van adresnamen:

  • Van der Heide, Hordijk, Van der Meulen, Nijdam, Verdonk, Van der Werf.
  • Boerderijnamen in het (noord)oosten van het land eindigend op -ing of -ink: Aalderink, Bruggink, Joling, Lanting, Lieftink, Oonk.
  • Andere boerderijnamen als Nijhof, Bronsvoort, Nooitgedagt.
  • Huizen en herbergen: Bontekoe, Fortuin, Hardebol, Hoppezak, Nagtglas, Spiegel, Van der Wereld.

Tot deze subgroep behoren ook de namen die aan scheepsnamen zijn ontleend.

Zonder (genealogische) achtergrondinformatie kan men familienamen niet zomaar volgens de simpele verdeling van toponiemen hierboven indelen. Men zou bijvoorbeeld kunnen veronderstellen dat de familienaam Hinlopen op de Friese plaatsnaam Hindelopen teruggaat. Het blijkt echter geen herkomstnaam te zijn. Deze naam is immers ontleend aan een huis 'daer Hindelopen uythangt', dus een huis genaamd Hin(de)lopen met de plaatsnaam afgebeeld op een uithangbord.

 

Meertens Instituut / Nederlandse Familienamen Databank

 

Voor 19e eeuw woont de familie Van den Hurk grotendeels in Noord-Brabant. Vanaf 19e eeuw zijn de belangrijkste woonplaatsen: Amsterdam, Arnhem, Breda, Heerlen, 's-Hertogenbosch en Zwolle. Emigratie vindt nauwelijks plaats.

Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:

 

 

Groningen

2

Friesland

0

Drenthe

3

Overijssel

13

Gelderland

321

Utrecht

145

Amsterdam

70

Noord-Holland

96

Noord-Holland totaal

166

Den Haag

92

Rotterdam

74

Zuid-Holland

63

Zuid-Holland totaal

229

Zeeland

2

Noord-Brabant

1482

Limburg

80

totaal

2443

 

Meertens Instituut / Nederlandse Familienamen Databank