HERKOMST VD NAAM 

 

Herkomst van onze naam

 

Nog vůůrdat een Frans keizerlijke decreet in 1811 bepaalde dat degene die nog geen vaste naam had er binnen een jaar een moest aannemen, werd in het grootste deel van Nederland al lang gebruik gemaakt van familienamen.

In de regio waarin onze voorvaderen vertoefden gebeurde dit al grotendeels sedert de 16e eeuw.

 

De spelling van familienamen was vůůr de invoering van de burgerlijke stand geheel willekeurig. Dikwijls hield de familie zelf wel een vaste schrijfwijze aan, maar pastoors, predikanten, griffiers en klerken, die akten opmaakten, schreven de namen naar eigen inzicht of, vooral bij namen van vreemde oorsprong, min of meer fonetisch. Buitenlandse namen vertaalden ze vaak en in de DTB-registers werden zowel de geslachtsnaam als de doopnamen vaak gelatiniseerd.

In de eerste jaren na de invoering van de burgerlijke stand was men ook niet al te nauwkeurig wat de familienaam betreft. Maar eenmaal ingeschreven bleef een naam aldus geschreven, ook al was de eerste inschrijving ontleend aan een feitelijk onjuiste spelling van de naam. Zelfs binnen een gezin kon het gebeuren dat de kinderen met verschillende namen werden geregistreerd. Maar ook bij verhuizingen kon het gebeuren dat een naam foutief werd overgenomen. Over het gebruik van 'ij' en 'y' in de naam  zullen we maar zwijgen. Dit euvel constateren we uiteraard ook tijdens ons onderzoek naar onze voorouders.

De registratie van de geslachtsnaam van onze oudste voorvader, Nicolaus Geidler, is ook op die wijze 'verbasterd'.

De schrijfwijze 'Keijdener' wordt het eerst geregistreerd in de Kerkregisters van de RK Parochie H. Martinus te Borgharen, bij de doopplechtigheid van Maria Keijdener op 9 oktober 1778.

De geboorteakte van Jean Keijdener (25 december 1803 te Berg), de stamvader van alle hier in deze contreien verblijvende naamgenoten, is de eerste officiŽle registratie van onze naam in een akte van de burgerlijke stand.

Na de invoering van de burgerlijke stand in 1796 in onze regio wordt deze naam in de loop der jaren geleidelijk aan meer en meer op deze wijze gespeld.

 

Ondanks dat zij in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (v/h het Bevolkingsregister) ingeschreven staan onder de geslachtsnaam 'Keijdener' schrijven verschillende nog levende naamgenoten toch onze familienaam als 'Keydener'. We zien dus dat de geschiedenis zich blijft herhalen.

Apropos: van alle na 1900 opgemaakte akten die tijdens de zoektocht zijn geraadpleegd is maar in ťťn akte, nml. de geboorteakte van Johannes Gerardus geboren op 3 juni 1924 te Hulsberg, waarin 'Keydener' als geslachtsnaam is geregistreerd.

 

De herkomst of betekenis van onze familienaam is nog niet vastgesteld. In het woordenboek van familienamen in BelgiŽ en Noord-Frankrijk wordt de naam 'Keydener(s)'/'Keijdener(s)' beschreven als: wellicht adaptatie (= aanpassing) van het duits 'Kštner' (= keuterboer).

'Key' of 'Keij': bijnaam naar een of andere gelijkenis met een kei; kan ook een bijnaam zijn voor een kale.

 

De naam 'Geidler' zou ook een verbastering kunnen zijn van het duitse woord 'GeiŖler' (= geselbroeder, flagellant of rondtrekkende boetedoener).

  

In de geraadpleegde kerkregisters, akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, telefoonboeken etc. is onze familienaam in de volgende schrijfwijze geregistreerd:

  

Caytenaer

Keijdenaer

Keydeler

Geidler

Keijdenaers

Keydenaers

Geidner

Keijdeneer

Keydeneer

Geijdeler

Keijdeneers

Keydeneers

Geydeler

Keijdener

Keydener

Geijtenar

Keijdeners

Keydeners

Geitler

Keijselaer

Keyener

Geytenaer

Keijseleers

Keyetelaars

Gijtenaar

Keijseler

Keyselaar

Kaijseler

Keijseners

Keyseler

Kaytenaer

Keijtenaar

Keyseneers

Keidenaer

Keijtener

Keytenaar

Keideneer

Keijzener

Kijdenaar

Keijdeler

Keitener

Kijseler

Keijdenaar

Ketener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegens wetswijzigingen in 1998 met betrekking tot naamgevingen in het Familierecht, kan discussie ontstaan wie wel en niet tot de familie behoort. In deze stamboom zijn alleen die personen opgenomen die ook daadwerkelijk wettig de naam 'Keijdener' voeren.

Hierdoor kan het dus voorkomen dat de familienaam toch gevolgd wordt bij een vrouw indien zij getrouwd is en de kinderen daarvan de naam Keijdener dragen.