FAMILY WAPENVan Braam    (Geadelde tak uitgestorven in 1939).

Gent, Vlaanderen,

De stamreeks vangt aan met Willem Braem die in 1566 te Gent woonde.

Bij K.B d.d 8 juli 1816, no 56 werd Aegidius Van Braam verheven in den Nederlandse Adel.

Wapen:  Effen zwart en in een zilveren schildhoofd een blauw getongde en genagelde rode halve leeuw die op de benenrand rust.

Helm : Met zilverzwarte wrong en zilverzwarte dekkleden.

Helmteken: Een hermelijnen bokkekop met rode hoorns en sik tussen een zilveren vlucht.

Schildhouders: Rechts een rood getongde gouden leeuw, links een van aanziend gestelde vrouw van natuurlijke kleur, het hoofd naar rechts gewend en met groene lauwerkrans om de opgewonden blonde haren, gekleed in een wit kleed dat om de hals diep en vierkant is uitgesneden en dat tot de ellebogen reikt, welk kleed even onder het middel geopend is en half vanuit dit punt naar beneden in schuine richting naar rechter en linkerzijde afhangt en van gouden franje voorzien is, terwijl zich op dat scheidingspunt een rode strik bevindt die de vrouw met de linker hand vast houdt. Tussen de gesceiden gedeelten van het witte kleed is een rode onderrok zichtbaar die tot halverwege de blote scheenbenen reikt. De rechterhand van de vrouw rust op de bovenrand van het schild.

                                      

Wapenspreuk:  "Sans Reproche"     (zonder blaam)

Wapenkreet:  "Gand"     (Gent).     

 

Aktes van Johannes Marius 1850:

    Geboorte akte JM 1850

 

   overlijdings akte JM.