ANCIENT HISTORYEVOLUTION:

Volgens de evolutie stamt de mens af van de apen. Vroeger had ik mijn twijfels over, maar naarmate ik ouder en dus wijzer ben geworden en ik kijk buiten om mij heen, dan zie ik toch wel vele gelijkenissen lopen met onze verre voorouders de aap.