GESCHIEDENISEr zijn (uiteraard) meerdere families met de familienaam van den Hoek. Vooralsnog houd ik me vooral bezig met de familie van den Hoek die afkomstig is van Goeree Overflakkee.

Tevens vindt U op deze site de kwartierstaat van onze vier kinderen. Bij een kwartierstaat worden de twee ouders vermeld, de vier grootouders, de acht overgrootouders enz, enz. Mijn streven is een overzicht te maken van 2047 voorouders van onze kinderen.

Kwartierstaat en getallen

Elke generatie terug betekent een vermenigvuldiging van het aantal voorouders met 2.

In het onderstaande schema staan de theoretische aantallen voor de eerste twintig generaties.

                       Aantal

Generatie       personen

I                           2

II                         4

III                       8

IV                        16

V                          32

VI                        64

VII                     128

VIII                    256

IX                        512

X                       1.024

XI                      2.048

XII                    4.096

XIII                  8.192

XIV                  16.384

XV                    32.768

XVI                   65.536

XVII                131.072

XVIII              262.144

XIX                 524.288

XX                 1.048.576


Bijna alle voorouders zijn afkomstig uit Zuid-Holland.