GESCHIEDENISEr zijn (uiteraard) meerdere families met de familienaam van den Hoek. Vooralsnog houd ik me vooral bezig met de familie van den Hoek die afkomstig is van Goeree Overflakkee.

Tevens vindt U op deze site de kwartierstaat van onze vier kinderen. Bij een kwartierstaat worden eerst de twee ouders vermeld, dan de vier grootouders, daarna de acht overgrootouders, daarna de zestien over-overgrootouders enz, enz. Mijn streven is een overzicht te maken van 2048 voorouders van onze kinderen.

Kwartierstaat en getallen

Elke generatie terug betekent een vermenigvuldiging van het aantal voorouders met 2.

In het onderstaande schema staan de theoretische aantallen voor de eerste twintig generaties.

Generatie       personen

I                           2

II                         4

III                       8

IV                        16

V                          32

VI                        64

VII                     128

VIII                   256

IX                       512

X                       1.024

XI                     2.048

XII                   4.096

XIII                  8.192

XIV                  16.384

XV                   32.768

XVI                 65.536

XVII               131.072

XVIII             262.144

XIX                 524.288

XX                 1.048.576

Bijna alle voorouders zijn afkomstig uit Zuid-Holland.