SPREIDINGVerreweg de meeste voorouders zijn afkomstig uit Zuid-Holland. De oudste bekende voorouder met de familienaam "van den Hoek" huwden op 18 juli 1755 te Dirksland.

Dirksland is één van de oudste of eerst bedijkte polders van het vroegere afzonderlijke eiland Overflakkee of Zuid-Voorne. Als plaat of zogenaamde uitgors was het reeds bekend in 1229. Graaf Floris V bevestigde in 1284 een verkoop aan Aelbrecht van Voorne "van de gerechten van Diederickslande". Een staatkundige eenheid werd het eerst bij de bedijking. De uitgifte hiertoe werd door Jan van Beieren, als heer van Voorne, gedaan aan Pieter Claeszoon en zijn metgezellen in 1415. De daadwerkelijke bedijking en de stichting van de kerk volgden dan ook reeds in 1416.

De meeste nakomelingen van Servaas Cornelisse van den Hoek wonen in Zuid Holland cq op Goeree Overflakkee.

Cornelis van den Hoek [mijn overgrootvader], geboren 7 juni 1870 te Middelharnis, trok naar Alkemade om te werken in de toen verse Haarlemmermeerpolder. Hij huwde aldaar met Maartje Roos uit Alkemade.