FAMILIEWAPENBeschrijving van een Wapen. (door Charles Aerssens in zijn beschrijving van de Koekedongen Route, omgeving Alphen).

Hoeve Nuweleynde ofwel de Nieuwelandse Hoeve is de oudste boerderij van Alphen. Zij wordt reeds genoemd in akten uit het jaar 1212. Godfried II schenkt op de begrafenis van zijn vader de hoeve van Nuweleynde te Alphen aan de kerk van Tongerloo.

In hetzelfde document wordt het wapen beschreven: drie rode kepers op een gouden veld en de woorden Veritas vincit ofwel de Waarheid overwint. ( Wordt hier het Wapen van Godfried II beschreven, of het Wapen van de Hoeve, of dat van de Heer van den Nuweleynde? Wie het weet mag het zeggen!). De luiken op de voorgevel van De Nieuwelandse Hoef tonen deze kleuren in gezelschap van rijtuiggroen. Andere geschiedkundige feiten vertellen over bijvoorbeeld Maarten van Rossum, die op de Nieuwelandse Hoef en andere boerderijen heeft 'huisgehouden'. In de boeken van de abdij zijn allerlei bedragen (voor onder meer balken en stenen) gevonden die, na Van Rossums vertrek, werden uitgetrokken om de hoeve te herstellen. De opknapbeurt vond omstreeks 1569 plaats en sindsdien is de vorm van de boerderij niet meer gewijzigd. 

Collectie Muschart

In de collectie Muschart die zich bevindt bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag wordt vermeld:

Ouweland, van den

Codering volgens Muschart bij de naam Ouweland, van den

10L: Doorsneden: twee sterren.

21G: Schildhoofd: twee sterren.

23G: Dwarsbalk, over een leeuw.

De collectie, met de wapenbeschrijving, wapenvoerder en eventuele bronvermelding ( maar zónder wapenafbeelding), kunt u inzien in de studiezalen van het CBG te Den Haag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.