BETEKENISVan den Nouweland.

Generaal zicht van de Nuwelandse en van de Ouwelandse Hoeve. (W.J.C.Binck, Omzwervingen in de Alphense praehistorie, 1945).

 

In "Oude familienamen in de Baronie", uitgegeven door het Gemeentearchief van Breda in 2 delen ( de auteur is Ir. Chr. Buiks),  heb ik het volgende gevonden over het ontstaan van de familienaam:

Deel A, blz. 36:

Nouweland. Heer Claes Cornelis Jacops diemen noempt vanden Nuweleynde, 1535. Her Claes vanden Eyk alias van Nuweleynde, 1456. Nuweleynde, Nulande was het centrum van de Tongerlose goederen in Alphen. Op dit bedrijf moesten de pachters van de Tongerlose hoeven allerlei pachten in natura (rogge, linnen, schapen) afleveren. Ook moesten ze voor dit bedrijf ( en voor de norbertijnen in het algemeen) kardiensten verrichten. Nulande= nieuw ontgonnen land.

Deel B, blz. 235:

Nouweland. Dyrck Aerts van den Nuweleynde, 1499. Adriaen Henricks van den Nuweleynde, 1514. Claus van den Nuweleynde, 1515. Nuland, Nouweland, Nuweleynde was het uitbatingscentrum van de hoeven van de abdij Tongerlo, niet alleen voor die onder Alphen, maar ook voor die te Chaam en Teteringen. Nieuw ten opzichte van de oudere bezittingen van de Tempeliers/Johannieters ter plaatse en de nog veel oudere bezittingen van Echternach, van welke abdij Tongerlo een gedeelte overgenomen heeft. De familienaam komt in de vorm Van den Nouweland, maar vooral Van den Ouweland in de Baronie voor.

Deel B, blz. 301:

Nouweland, van de. Jan van den Nuweleynde, 1434. Nulande of Nouweland of  Nuweleynde was het uitbatingscentrum van de vele bezittingen van de abdij Tongerlo te Alphen ( en de rest van de Baronie). De pachters moesten hun pacht in natura ( rogge, boter) naar deze hoeve brengen. Bij deze grote boerderij, ontgonnen in de 13e eeuw, hoorde ook een kapel. Nuland= nieuw land. Dit nieuw moet opgevat worden ten opzichte van de oudere bezittingen van de Tempeliers en vooral van de abdij Echternach ter plaatse. In diverse dorpen waar Tongerlo bezittingen verkreeg, ontstond ook een toponiem Nouweland, bv. te Teteringen en Oosterhout. De familienaam komt in de vormen Van den Nouwenland en Van de Ouweland ( en vele andere varianten) nog steeds in deBaronie voor.