BETEKENISIn de twee jaar dat wij nu bezig zijn weten wij nog niet de betekenis van de naam

Daarnaast komt de naam al voor in 1200 of dit in de lijn past is nog niet bekend.

Wat zeker is, is het jaar 1787 en deze van Trijffel was geboren in Dordrecht

Alles wat er tot nu toe staat vermeld is dus gezien de naam van Trijffel in lijn ook familie.

De naam wordt wel verbasterd in (Trijfel, Trefflel, Trefel en zelfs in Truffel).

Deze namen komen niet voor in de stamboom, hier komen alleen de namen in te staan die met de stamboom te maken hebben.

Ook in het jaar 2006 gaan wij zowel hier in Nederland net als in Amerika verder zoeken en zullen regelmatig wijzigingen aangebracht worden.

Wij hopen dat er nog veel mensen zullen reageren en dat wij eind van dit jaar weer het nodige hebben teruggevonden van de Familienaam VAN TRIJFFEL.