GESCHIEDENISOudst bekende takken "van Erp" :

De familie "van Erp" ontleent zeer waarschijnlijk haar oorsprong aan het dorp ERP bij Veghel. Voor 1200 woonde er een zeer voorname familie die zich van ERPE noemde. Leden van deze familie treffen we begin 1200 aan als schepenen in 's-Hertogenbosch. In de archieven komt de naam van Erp in relatie tot de waardigheid van ridder of schepen veelvuldig voor. Zo vinden we o.a  Gerlach van Erp (1235) als ridder en schepen, Jan van Erp (1247) als ridder, Godefridus van Erp (1285) als schepen,. In het zogenaamde "Latijnsboek" kan vastgesteld worden dat de familie van Erp werkelijk uit het dorp ERP afkomstig is.

De oudste bekende takken vinden we vanaf begin 1300 zoals :

Leo van Erp Heer van '-Hertogenbosch van 1382 tot 1386.

Walther van Erp was Kanunnik van de adelijke abdij van Sint Gertrudis in Leuven en stierf in 1310.

Boudewijn van Erp moet begin 1300 zijn geboren en had een zoon Leo van Erp die was Heer van 's-Hertogenbosch van 1382 tot 1386. Leo was gehuwd met Elisabeth van Erp. Leo is in 1402 te Leuven overleden. Uit hun huwelijk is geboren Lucas van Erp die prior was van de abdij Sint Gertrudis in 1381.  Van Leo is een grafschrift bewaard waarop vermeld staat: "HIC SEPULTUM EST CORPUS VENERANDI PATRIS DOMINI LEONII DE ERPE PREPOSITI HUIOUS MAHASTERII, QUI SUO LAUDABILE REGIMINE FUNDAVIT UNAM QUOTIDIAHAM MISSAM PER CONVENTUM CELEBRANDAM PRO AVUNCULIS SUIS COOLATERALIBUS ET DECESSIT. (Hier ligt begraven het lichaam van onze lofwaardige Vader de Heer Leo van Erp, die onder zijn roemvol bestuur een dagelijkse fundatie-mis heeft ingesteld voor zijn ooms van weerzijden en stierf in het jaar 1402 van de geboorte des Heren). Leo heeft een zoon gehad Willem van Erp waar echter geen verdere gegevens van bekend zijn.

Verder zijn er archief gegevens over de volgende takken die helaas na een aantal generaties geen aantoonbaar vervolg hebben zoals :  

"Tak van Erp van Lieshout". De religieuen van de Abdij vann Florette hebben in 1308 aan Rutger van Erp een woonhuis als leen gegeven.In het archief van het federale hof van Brabant wordt Willem van Erp de vader genoemd van Rutger van Erp genaamd  "Van Lieshout" verkrijgt in 1449 het recht over een rente op de heerlijkheid van Rixtel bij Aerle -Beke. Rond 1456 werd hij geïnvesteerd met het leen van de Laetacker in Veghel.(met ter giften der Kercke van Veghel, end met allen toebehoren).Hij zou getrouwd zijn geweest met Isabelle van Buchove. Rond 1460 kreeg hij een octrooi " ad testandum" (om te vermaken). Op 4 juli 1460 verpande hij zijn eigendommen van Hazenbosch en het goed van Boerendonck aan een kanunik van St. Gudule.Hij had waarschijnlijk een broer Gerlach van Erp die meester in de Kunsten te Leuven was.Rutger van Erp was de vader van Willem van Erp die op 22 april 1462 Hazenbosch kreeg. Zijn tweede zoon Jan van Erp verkreeg in 1464 Boerendonck.en op 8 november 1480 verkreg hij het leen Laetcker van zijn broer Willem. Zijn derde zoon Robert van Erp was pastoor van Veghel. Hij liet zijn eigendommen achter aan zijn bastaard zoon Egidius van Erp. Robert stierf op 4 oktober 1531. Van de vierde zoon Rutger van Erp zijn geen verdere gegevens bekend. Zijn vijfde zoon Willem van Erp was getrouwd met Maria van der Wijck verkrijgt op 15 januari 1506 de goederen van Bruheze en in 1510 de Laetacker. Uit hun huwelijk zijn geboren Margaretha van Erp ( getrouwd met Rober van Bevere), Catharina van Erp (getrouwd met Jan de Blazere), Jossine van Erp, Jeanne van Erp en als vijfde kind zoon Rutger van Erp "Heer van Lieshout".was getrouwd met Beatrix van Gemert. Uit hun huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: Godfried van Erp, (getrouwd met Wilhelmina Bakx ) en Rutger van Erp getrouwd met Elisabeth van Roover. Uit het huwelijk van Godfried en Wilhelmina zijn tenminste twee kinderen geboren: Robert van Erp die op 12 februari 1588 Boerenonck verkreeg  en getrouwd was met Mathilde van Daesdonk. De tweede zoon Jan van Erp verkreeg op 6 augustus 1 614 Boerdonck en verkocht dat op 5 april 1618.

"Tak van Erp St. Oedenrode". In de lijst van leenheren en leengoederen opgemaakt in 1312 vinden we een Baudewijn van Erp die in het bezit was van de landen van Stroetbolle te St. Oedenrode. Deze familie heeft de volgende eigendommen verkregen: de landen van Riessingen, de windmolen van Coevringh, een versterkt huis genaamd "Des Hertogenhuys", 24 morgen land alsmede verschillende landerijen.

"Tak van Erp van Veghel ".  De heerlijkheid van Erp was in de X11-e en XIV-e eeuw in het bezit van een familie van den Bosch. Willem van den Bosch, Heer van Erp bezat in 's-Hertogenboch een fort dat hij per testament van 28 augustus 1335 vermaakte om als klooster te dienen voor de Clarissen. Het klooster heeft een opschrift: Dominus Guillelmus de Busco Miles, Dominus de Erp, Domini Gerlaci Frater, fundator huius Monasterii. (De Heer Willem van den Bosch krijgsman, Heer van Erp, broer van de heer Gerlach, stichter van dit klooster). Zo komen we Godfried of Goyert van Erp tegen die de titel had van Heer van Erp en Heer van Veghel. Hij bezat deze titel waarschijnlijk uit hoofde van het bezit van Friesselsteyn. Hij bekwam in 1471 van Jan van Middegael een landgoed genaamd Toveracker "alias den Bulck" in de parochie van Veghel.. Hij was getrouwd met Adriana Pieck en is in 1481 overleden. Uit hun huwelijk zijn vier kinderen geboren: Walram I van Erp, Gysbert van Erp priester in 's-Hertogenbosch, Wilhelmina bvan Erp was getrouwd met Jan van Weydenborg, Goyert van Erp stamvader van de tak Mechelen. Hun eerste zoon Walram van Erp genoemd van Friesselsteyn, Heer van Erp en Heer van Veghel erfde op 12 maart 1481 de Toveracker. Hij trouwde voor de eerste maal met Maria van Bronchorst en hertrouwde na haar overljden opnieuw met Ludgardis Berwouts en hij stierf op 30 juni 1525. Uit zijn eerste huwelijk zijn drie zonen en drie dochters geboren: Walram II van Erp, Hendrik van Erp ws voor de eerste maal gehuwd met N. Holders en later met Henriëtte van der Veen, Maria van Erp echtgenote van Hendrik van der Hoeven, Jeanne van Erp echtgenote van Evert van Heeckeren van Nettelhorst, Lubbe van Erp, Godfried van Erp meester in de kunsten van de universiteit van Leuven in 1528 en stierf op 18 maart 1586. Zijn eerste zoon Walram II Heer van Erp en Heer van Veghel was raadsman van 's-Hertogenboch en gedeputeerde van stadswege in Gelderland. Hij was getrouwd met Jeanne van Erp (waarschijnlijk een dochter van Jan van Erp). Hij stierf op 27 mei 1548. Uit hun huwelijk zijn twee zonen en één dochter geboren: Walram III van Erp, Willem van Erp tot Erp, was getrouwd met Margaretha van Brecht, Jossine van Erp, echtgenote van Siger van Rechteren en later in 1566 echtgenote van Jan van Doorne. De eerste zoon Walram III van Erp was Heer van Erp en Heer van Veghel en getrouwd met Catharina van Brecht. Op 28 september 1587 verkreeg hij de borgstelling der heerlijkheden van Erp en van Veghel (dat zijn bepaalde privileges in de rechtspraak). Uit hun huwelijk zijn drie zonen geboren: Walram IV van Erp, Jan van Erp kanunnik tréfoncier (grondbezitter) van de kathedraal van Luik en stierf op 20 december 1640, Goyard of Godfried van Erp is de oorsprong van de zijtak van Langveld. (Langveld is een onderhorigheid) en was getrouwd met Maria van Eyck van Dussel. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren: Maria van Erp echtgenote van haar familie-lid Robert van Bevers van Berlicum, Willem van Erp werd in 1635 tot kapitein benoemd in het leger van graaf Ribaucourt, ter vervanging van zijn familie-lid Jan van Erp, die bij Leuven gesneuveld was. Hij was getrouwd met Ida Magdalena van Leval. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren: Antoon van Erp,  Anna Margaretha van Erp echtgenote van Jacques Bierens en is omstreeks 1669 overleden.en nog een onbekende dochter. Walram IV van Erp was Heer van Erp en Heer van Veghel en getrouwd met Jeanne van Holtmeulen (een kleindochter van de Heer van Baerlo). Uit hun huwelijk zijn twee zonen en drie dochters geboren: Jan van Erp, Walram V van Erp kapitein bij de cavalerie in keizerlijke dienst en getrouwd met Jeanne van Malzen. Agnes van Erp echtgenote van Ulrik Willem von Hundt zum Busch. Zij is op 2 juli 1676 overleden, Assuera Magdalena van Erp stiftdame van 't kapittel van St. Quirinus te Neuss, Catharina van Erp stiftdame van 't kapittel van Munsterbilsen en op 24 augustus 1636 getrouwd.mert Jaques van Locquenghien. Hun eerste zoon Jan van Erp was Heer van Erp en Heer van Veghel en getrouwd met Maria van Vladeracken. Hij was kapitein in dienst van de graaf van Ribaucourt en strierf in 1635 bij het beleg van Leuven. Uit hun huwelijk is één zoon en vijf dochters geboren: Walram VI van Erp, Ida Isabella van Erp geboren in 1622 en overleden in 1682 is op 23 juni 1641 onderkontrakt gehuwd met Jan Baptit van Pulle, Maria Charlotte van Erp echtgenote van Jan Karel de Jeger, Catharina van Erp echtguenote van Lambert Milling van Gerwen, en Barbara van Erp echtgenote van Jan Willem de Jeger. Walram VI was Her van Erp en Heer van Veghel en huwde met Adriana Geertruida van Doorne en zij hadden slechts één dochter Jeanne Philippine van Erp.

"Tak van Erp van Beerse".  Deze tak begint bij Jan van Erp was getrouwd met Geertruida Hessels. Hij verkrijgt in 1416 en 1424 eigendommen in Beersse. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren: Jan van Erp, Dirk van Erp was pastoor van Herpen, Ludgardis van Erp echtgenote van Jan van Buren. Hun zoon Jan van Erp was getrouwd met Hillegonde van Heym. Hij wordt genoemd op een lijst van edelen omstreeks 1460 en bekomt Bruinkamp in Beersse..Uit hun huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: Ermengarde van Erp abdis van Well, Jacqueline van Erp van1520 tot 1534 abdis van de abdij van Munster te Roermond, Henriëtte van Erp sinds 1503 abdis van de O.L.V. in Utrecht, Arnoldine van Erp echtgenote van Lukas van Eyck, Huibert van Erp, Jan van Erp getrouwd met Ida Celen van Gerwen, Jeanne van Erp echtgenote van Jan van Erp (uit de stam van Veghl), Joost van Erp getrouwd met Margaretha van Galen. In 1535 is hij kapitein in het land van Cuyck en bekomt in 1521 Bruinkamp. Uit hun huwelijk zijn geboren: Jan van Erp verkrijgt in 1559 de goederen van zijn ouders, Sibert van Erp in 1569 overleden, Maria van Erp echtgenote van Jan van Varick, Gisbert van Erp in 1560 student aan de universiteit van Douai.

"Tak van Erp van Boxmeer".  Een onbekende ??? van Erp was getrouwd met ??? Spierinck. Uit dit huwelijk vinden we wederom een onbekende ??? van Erp die getrouwd was met ??? van der Meulen. Zij hadden een zoon Godert van Erp getrouwd met Wilhelmina van de Borcht. Hij is op 1 oktober 1652 overleden en zij op 7 augustus 1655. Zij kergen twee dochters: Elisabeth van Erp op 19 jni 1640 overleden, Gudule van Erp echtgenote van Bartholomeus Lou van der Sloot, overleden op 20 november 1634.

"Tak van Erp van Waalwijk".  Hierv komen we Jan van Erp Heer van Waalwyck tegen die op 9 juni 1449 't goed van Scynde aan Hendrik van Ghent verkoopt, Joseph van Erp staat op 17 december 1450 een rente af betreffende Waalwyck aan Arnold Berwout., Jacques van Erp is ingeschreven in de eerste lijst van Edelen (Ridder Cedulle) van dit kwartier.

"Tak van Erp van Mechelen".  Godfried van Erp waarin sprake is van de eigendommen van Keysboom wordt de zijtak van Mechelen verbonden. Hij had twee kinderen Wilhelmina van Erp diein 1515 is overleden en Walram van Erp getrouwd met Ida van Doorne. Uit hun huwelijk zijn geboren: Walram van Erp, Godfried van Erp kreeg in 1584 van de magistraat van Luik een certificaat van zijn ontheffing uit de adelstand, Jan van Erp en Wilem van Erp. Zijn oudste zoon Walram van Erp vestigde zich in Mechelen waar hij huwde met Lucretia Reys. Uit hun huwelijk zijn geboren: Michel van Erp, zeerjong overleden, Willem van Erp, Philip van Erp stichter van een zijtak van Mechelen, Walram van Erp die trouwde met zijn huishoudster Margaretha Musson, Antoon van Erp trouwde op        21 januari 1615 met Anna van Bocholtz, Arnold van Erp gedoopt op 6 juli 1617, Sybille Christine van Erp gedoopt op 27 oktober 1622 en echtgenote van Piere de Nicolartz, Barbara van Erp gedoopt op 27 januari 1624, Walram van Erp gedoopt op 22 oktober 1625. De tweede zoon Willem van Erp trouwde op 24 februari 1606 onder contract Geertruide de Bruyne Hij huwde voor de tweede maal met Catharina van Manderscheidt. Uit zijn eerste huwelijk kreeg hij zes kinderen en uit zijn tweede huwelijk nog één kind: Frans-Joseph van Erp, Claudius van Erp, Philip van Erp geboren op 26 oktober 1611 te Mechelen, Jan-Baptist van Erp gedoopt op 30 januari 1613, Catharina van Erp gedoopt op 31 januari 1614 en binnen één jaar overleden, Catharina van Erp gedoopt op 5 december 1616 en bij zij tweede vrouw kreeg hij nog Lucrecia-Catharina van Erp geboren op 19 juli 1626 en was echtgenote van Jan van Loen van Enschede. Zijn eerste zon Frans-Joseph is op 10 november 1607 te Mechelen geboren en op 16 mei 1641 getrouwd met Anna Carolina Steignart. Hij is binen één jaar na zijn huwelijk op 5 mei 1642 overleden. Zij hadden één zoon Ignatius-Caspar van Erp Heer van Mingelsfruyt en van Tessche en trouwde op 10 april 1673 onder contract met Marie-Louise de Clerq. Uit hun huwelijk kwamen voort: Jan-Baptist van Erp geboren op 29 juni 1674, gehuwd met Marie-Michelle Noyelle en overleden op 8 april 1717, Caude van Erp geboren op 26 april 1677 en kapitein in het regiment van de markies de Sart, Anne-Marie van Erp geboren op 7 juni 1679 was religieuse, Antoinette-Catherine van Erp geboren 10 mei 1681 was ook religieuse, Jan-Bapist Hippolytus van Erp geboren op 10 december 1683 op 3 augustus 1716 te Mechelen vermoord, Jacques-Franqois geboren op 29 januari 1687 en overleden in 1700, Charles-Rodolphe-Michel van Erp Heer van Mingelsfruyt geboren te Mechelen op 30 september 1689 huwde voor de eerste maal onder contract op 2 november 1719 met Marie-Isabelle-Jacqueline Gansacker. Hij trouwde voor de tweede maal met Anna Theresia Peeters. Van zijn eerste vrouw had hij vijf kinderen: Jacues-Rodolphe-Joseph van Erp, Thomas-Charles van Erp gedoopt op 6 november 1720 en overleden in 1724, Frans-Joseph van Erp gedoopt op 26 juli 1723, Marie-Therese-Joseph van Erp gedoopt op 28 november 1725 en overleden op 18 november 1727, Maria-Elisabeth van Erp overleden op 6 augustus 1725. Hun eerste zoon Jacques-Rodolphe-Joseh van Erp was Heer van Mingelsfruyt en trouwde op 23 april 1746 te Brussel met Anne-FranqoiseHenriétte Antoni.

"Tak van Erp van Rott".  Jan van Erp getrouwd met Elisabeth Snavel ontvangt in 1495 het eigendom van Rott. Zij hadden twee zonen Louis van Erp en Arnold van Erp.  Arnold ontvangt in naam van de knderen van zijn broer Louis in 1520 het eigendom van Rott en draagt het onrechtmatig over aan Willem van Ysselstein. Louis stierf voor zijn vader Jan die in 1520 is overleden. Zij hadden twee kinderen Jan van Erp en  Elisabeth van Erp echtgenote van Jacques van Hoern Haar broer Jan slaagt erin de onrechtmatige verkoop van Rott ongedaan te maken en droeg in 1545 het goed over aan zijn zuster Elisabeth.Jan had twee kinderen: Louis van Erp die in 1573 Rott kreeg en Agnes van Erp echtgenote van Hendrik Jacobs verkreeg Rott in 1599 na de dood van haar broer Louis.

"Tak van Erp van Warrenberg".  ??? van Erp genaamd van Warrenberg was gehuwd met een meisje uit het huis van Goor en hadden één zoon: Godert van Erp Heer van Warrenberg was getrouwd met Beerta van Bempt. Hun zoon Godert van Erp wordt in 1523 vermeld in de eerste Ridder-Cedulle van het Over-Kwartier. Hij had twee natuurlijke zonen: Jan van Erp gehuwdmet Bruina van Valkenburg en twijg aan de zijtak van Langeveld, Willem van Erp genoemd van Warrenberg verkrijgt de goederen van Ten Beren en maakt deel uit van de Riddrerschap in 1523 en wordt in 1535 commandant van nNystad. Hij was getrouwd met Ermengarde van Hoenselaar en stierf in 1557. Uit hun huwelijk kwanen voort: Godert van Erp Heer van Warrenberg. Hij is kapitein van het kasteel van Utrecht en trouwde met Catharina van Wijk en hadden drie kinderen, Mathias van Erp overleden op 11 december 1566, Jan van Erp verkrijgt in 1557 Elswyck en was gehuwd met Eva van Hoerde, Walram van Erp genaamd van Warrenberg en staat in 1565 en 1579 in de Ridder-Cedulle. Hj was getrouwd met Bertha van Brempt (de zelfde naam als de grootmoeder van haar man). Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren: Karel van Erp die in 1581 de lenen van Elmpt verkreeg, Adriana van Erp echtgenote van Arnold van Ruitenborch, Willem van Erp genaamd van Warrenberg was gehuwd met Catharina van Bachem die één zoon hadden Willem van Erp genaamd van Warrenberg was getrouwd met Maria van Laer van Baerlo. Hun dochter Joanna-Bertrama van Erp genaamd van Warrenberg was de echtgenote van Frederik van Saveland   

"Tak van Erp van Langeveld".  Jan van Erp was getrouwd met ??? Vinke van Langeveld. Uit hun huwelijk zijn geboren: Jan van Erp, Goirt van Warrenberg  genaamd van Erp was gehuwd met Cornelia Spede, Cornelia van Erp echtgenote van Dirk van Dript en in 1559 overleden, Catharina van Erp religieuse in Dalem, Elisabeth van Erp echtgenote van Rutger van Pollart. Hun eerste zoon Jan van Erp genaamd van Langeveld verkrijgt het goed van Wilre en is in 1563 drossard van Kriekenberg. Hij was getrouwd met ??? Vinck of Philippine van Hoemen of Ulande van Diepenbroeck van Ulenpas of met alle drie.Hij wasin ieder geval de vader van Paul van Erp, Sandrina van Erp was getrouwd met ??? Renselen en Hendrik van Haegen, Sop[hie van Erp echtgenotcvan Arnold Borman. Hun zoon Paul van Erp was Heer van Langeveld en Borghe en getrouwd met Geertruida Rengers. Uit dit huwelijk is Paula van Erp genaamd van Warrenberg en vrouwe van Langeveld en van Borghe geboren die de echtgenote was van Willem Rengers.

De tak "van Erp van Holt & Baerlo" alsmede de tak "van Erp van Boxtel  zijn uit dit hoofdstuk verplaatst naar het onderdeel Stamboom daar ik hoop van de stam Holt & Baerlo nog een koppeling met het heden te kunnen maken, terwijl dat voor Boxtel reeds gelukt is.

In 1892 heeft de adelijke Hendrik van Erp een boekje geschreven "Notes de Famille" wat in 1977 door Abbée Karel Beekmeyer (zijn moeder was een van Erp van de Groningse tak) vertaald.

 

 Bron: Terry van Erp, http://v-erp.nl/genealogie voor meer informatie neem contact op met colani@live.nl.

 

 


505416