GASTENBOEKLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.heijdenvander.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.
Uw gastenboek is 92 keer getekend. U ziet pagina 1 van 10.pagina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  Gerard Lemmens 18-11-2013
Dag Ernst,
Wat een web site - daar zeg ik U tegen ! Ik heb eindelijke te informatie van de @s-hertogenbosche familie van uden gevonden en vraag mij af of het takje van de familie van uden te Cuijk daarin past ??
tot die familie behoren enkele van mijn familie leden en ok de kunstschilder - Thomas Carolus van Uden :
Een Familie - van Uden - te Cuijk

Het is helaas nog niet bekend of er een verband is tussen deze familie van Uden met die welke eerder voorkomt te ‘s-Hertogenbosch en welke in de regering van die stad zaten en een familiewapen voerden.
I. Peter van Uden, geb. ca. 1690, tr. N.N.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Nicolaus (Klaas) Peters van Uden, ged. Cuijk 6 mrt. 1720 , begr. Cuijk 16 juni 1788, tr. Cuijk 9 mei 1756 (get. Henrico Rutthen, en Elsiabetha Cuenen) Maria Wolt(h)ers Ceukens (Keuckens, Keuskes, Keukes, Keukens) , volgt II. (Bron: Rob Keukens- Geneanet)

II. Nicolaus (Claas) Peters van Uden, ged. Cuijk 6 mrt. 1720 , begr. Cuijk 16 juni 1788, tr. Cuijk 9 mei 1756 (get. Henrico Rutthen, en Elsiabetha Cuenen) Maria Wolt(h)ers Ceukens (Keuckens, Keuskes, Keukes, Keukens) , ged. Cuijk 12 dec. 1727, begr. Ald. 30 dec. 1797, dr.v. Wolter Keukens, Armmeester te Cuijk, en Derske (Theodora) Nelissen. (Bron: Jan Lange; Rob Keukens - Geneanet)
ORA Cuijk 417 dd. 5.2.1756: Marten Keukens en Ida van den Bergh e.l.; Jan Keukens en Derske Gerrits e.l., Lamert Peeters en Willemina Keukens e.l., MARIA en Helena Keukens meerderjarige dochters, voornoemde Jan Keukens wonende te St.Agatha en Jan Keukens te Cuijk als bloedvoogden over de onmondige Peeter Keukens alsmede Adriaen Aerts gehuwd met Johanna Geurts voorheen weduwe van Cornelis Keukens en tenslotte de eerstgenoemde comparant en Thoon Geurts als bloedvoogden over het minderjarige kind van genoemde Johanna Geurts bij genoemde Cornelis Keukens. Allen kinderen en erfgenamen van Wolter Keukens en Derske Nelissen in leven echtelieden, die met consent van de Ambtman van het Land van Cuijk d.d. 20 December 1755 hebben verkocht aan David van Hoijtema landschrijver en griffier van het Land van Cuijk: een huis, schuur, bakoven, put, moeshof en aangelegen bouwland bij de Zandbergh onder Cuijk, etc.
Zie ook ORA Sambeek 337 dd. 4.2.1756 Idem comp.

7 45.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58), 13 aug. 1731
Antoni Jans, wonende te Heeswijk, geeft te kennen dat hij is genoodzaakt, tot betaling van de crediteuren en alimentatie van zijn kinderen, met zijn mede participanten, te perk te stellen twee perceeltjes land, het ene gemijnd voor f 150,-- en het andere voor f 35,--, in het eerste voor 1/5 en het andere 1/4 deel te mogen verkopen. Jan Jordens, zijn zwager, wordt tot momboir aangesteld. Ondertekend door Wolter Keukens en Derk van Kempen, armmeesters te Cuijk

745.59 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.59), 4 mrt. 1741, Inv.no. 59
Verslag, dat Andries Zeegers, schepen van Cuijk, anno 1739 door de pachter van de Boxmeerse en freule van Heumens tienden, zijnde o.a. Toon Driessen, Wolter Keukens en Teunis Jans, is achterhaald over het innen der tienden. De zaak moet nader onderzocht worden.

745.61 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.61), 14 juni 1749, Inv.no 61
Momboirs aangesteld over de onmondige kinderen van Deriske Nelissen, weduwe van Wolter Keukens te Cuijk.


7040.431 Index schepenprotocol Cuijk (7040.431), 20 juni 1753
Marten Keukens eerder weduwnaar van Johanna Theunissen, nu hertrouwd met Ida van den Bergh; Jacobus Theunissen, meerderjarig jm, Daniel Jacobs, momboir over de minderjarige Gerardus Theunissen, kinderen van wijlen Theunis Jacobs en Helena Hermens, broers van de overleden Johanna Theunissen. De ouders van Marten Keukens zijn Wolter Keukens en Dirske Nelissen. Marten Keukens en Johanna Theunissen waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Hij is bij testament 21-11-1752 te Cuijk als enige erfgenaam genoemd. Besloten wordt tot een erfmagescheid. Marten Keukens krijgt in volle eigendom de goederen die hij tesamen met Johanna Theunissen bezeten heeft, alsmede een veertiende part die Dirske Nelissen nog in tocht bezit van Wolter Keukens. Hij neemt op zich de schulden te betalen van laatste boedel. Jacobus en Gerardus Keukens krijgen alle goederen, die Theunis Jacobs nog in bezit heeft van zich en als tochtenaar van Helena Hermens. Zij betalen schulden van deze boedel.

Uit dit huwelijk : (Bron BHIC; WieWasWie; Rob Keukens en R.Kapit - Geneanet)

1. Petrus van Uden, ged. Cuijk 29 juli 1757, get. Martinus van uden en Wilhelma Beckers, tr. Cuijk 6 mei 1785 Anneke (Anna) Martens, ged. Cuijk ?, volgt II.
2. Theodora van Uden, ged. Cuijk 9 okt. 1759 , get. Johannes Keukens en Petronilla van Uden, overl. Cuijk 11 juni 1818 tr. Cuijk 29 apr. 1804 Gerardus Nielen, ged. St. Anthonis 19 aug. 1760, overl. Cuijk 6 mei 1835, zn.v. Hendrikus Nielen en Antonia Jans van Dijk. Hendrikus Nielen is zn.v. Nicolaus Jans Lemmens en Joanna Jans Lemmens.
3. Wilhelma van Uden, ged. Cuijk 1 apr. 1761, get. Nicolaus Merkercken en Wilhelmina Keukens, verm. overl.v. 1763.
4. Wilhelm(in)a van Uden, ged. Cuijk, 14 jan. 1763, get. Nicolaus Stoerkerken, Bertha Brakx en Wilhelma Ceukens, overl. Cuijk 30 jan. 1814, tr. verm. Rutger van Ho(e)y
5. Petronilla van Uden, ged. Cuijk 23 juni 1766, get. Wilhelmus Coelen en Joa Beckers, overl. Cuijk 30 juni 1828, tr. Wilhelmus Martens.
6. Wendelina van Uden, ged. Cuijk 26 aug. 1769, get. Petrus Ceukens, Wilhelmum Coelen en Joanna Hermes, overl. Oeffelt 1 jan. 1833, tr. verm. ca. 1795 Lambert (Bart) Duijf.

III. Petrus van Uden, ged. Cuijk 29 juli 1757, get. Martinus van uden en Wilhelma Beckers, overl. Cuijk 5 aug. 1820, tr. Cuijk 6 mei 1787 Anneke (Anna) Martens, ged. Cuijk ?, overl. Cuijk 9 juli 1821, dr.v. Merten Willems en Ardin(a) Hendriks.
7040.402 Index schepenprotocol Cuijk (7040.402), 25 dec. 1646, Pag.82
Angenees van Erp en zijn zoon Jacop Hendricx verkopen aan Hendrick Crebbers en Hendricxken 2 percelen land, belendend de Groene Dijck, Juffr. Steenhuys, Thonis van Sent, Hendrick Crebbers, Merten Willems, Jan van Bijns, Jan Millis en de straat
Uit dit huwelijk : (Bron : BHIC; Rob Keukens)
1. Hen(d)ricus van Uden, ged. Cuijk 9 febr. 1788, get. Nicolaus van Uden en Adriana N.N.,overl. Cuijk 1 febr. 1847, tr. Cuijk 7 jan. 1821 Anna Gertrudis (Geertruida) van Duijnhoven, geb. Cuijk 3 mei 1796, get. Petrus Lemmens en Anna Raijmaeckers, overl. Cuijk 16 okt. 1872, dr.v. Thomas van Duijnhoven en Anna Barbara Lemmens.
2. Nicolaus van Uden, ged. Cuijk 4 okt. 1789, get. Martinus Willems en
Maria Ceukens, overl. Cuijk 16 mrt. 1870, tr. Cuijk 22 juli 1821 Wilhelmina Cremers, ged. St. Anthonis 4 febr. 1782, dr. v. Peter Cremers en Antonet Willems Gijsberts.

3. Petrus van Uden, ged. Cuijk 12 mrt. 1792, get. Arnoldus Derks en Theodora van Uden.
4. N.N. van Uden, geb. en begr. 15 mrt. 1794.
5. Adrianus van Uden, ged. Cuijk 30 aug. 1795, get. Petrus Martens en Wilhelmina van Uden.
6. Adriana van Uden, ged. Cuijk 31 aug. 1797, get. Antonius Gerrits en Elisabeth Martens.
7. Martinus van Uden, ged. Cuijk 15 sept. 1800, get. Theodorus Martens en Theodora van Uden.
Familiewapen der familie van Uden te
‘s-Hertogenbosch
Echter dit wapen met de Cuijkse merletten
duidt mijnsinziens op een herkomst van Cuijk ?


Zou je mij svp misschien kunnen e-mailen daarover ??
met hartelijke groeten uit een erg nat East Sussex, waar ik al bijna 50 jaar woon,

Gerard Lemmens

  steffie 03-08-2011
hoi.

mijn over groot oma is cornelia van uden.
nu ging ik zoeken, en kwam via google bij deze site terecht. maar is het zo dat Cornelia van Uden is getrouwt ben alfons Jansen? Want volgens mij herken ik de foto van Cornelia van Uden op deze site. en het familiewapen ook.

  Jane van Leerdam - uit Zwijndrecht 05-06-2011
Mijn vader heet ook Karel van Leerdam zijn vader heette Karel Thijs van Leerdam en was geboren in Asperen. Thijs ging als militar naar Indonesie rond 1800 en wij zijn nazaten van hem. Wij zijn Indisch en heten Van Leerdam. En katholiek

  grunsven - uit eindhoven 08-04-2011
is deze tak aan van grinsven geffen lithse tak?
verwant

kennis van tak govers-timmers

  grunsven - uit eindhoven 08-04-2011
is deze tak aan van grinsven geffen lithse tak?
verwant

kennis van tak govers-timmers

  Suzanne - uit Nieuwegein 02-02-2011
Beste allen,

ik ben op zoek naar familie van mijn vader.
Hij kent zijn familie zelf ook niet.

Mijn oma en zijn moeder, Sibelia Johannna van der Heijden, is geboren op 1-2-1922.

Graag contact.

Met vriendelijke groet,
Suzanne.

  Ellen Kouwenhoven - uit Amersfoort 01-12-2010
Beste,

Ik heb een erg mooi schilderij van ene J.L. v.d. Heijden. Een olieverfschilderij, landachap met molens. Zou dit een schilderij kunnen zijn van jullie familie?

Ik wil het schilderij verkopen, maar wil graag de waarde van het schilderij kunnen inschatten.

Graag jullie reactie.

Met vriendelijke groet, Ellen Kouwenhoven, Amersfoort.

  A.M. van Rooijen-Langerak - uit Nieuwegein 11-11-2010
Stamboom van der Heijden. Heel verrassend. Mijn moeder is de dochter van goudsmid van der Heijden uit Utrecht. Ik herkende de meeste famililileden.

  Pierre Smet - uit edegem (Belgie) 03-10-2010
Ik meen dat de vertaling moet luiden
'Tot de oudste adellijke huizen van Vlaanderen rekent men het Huis van der Heyden, ook de la Bruyère of la Bruièr genoemd.
Hun wapen vertoont een wit veld met zwarte vlekken (hermines), het wapenschild (ecusson) in rood (gueulles) met een gouden strook, op het bovenste zilverkleurig derde deel (chef) van het schild drie zwarte (sable) vogels (merlettes) naar links gekeerd (zonder snavel of poten).
Zo ziet alleszins het wapenschild in de familie er uit (moeder is Hélène van der Heyden)
Beste groeten
Pierre Smet (licentiaat vertaler Frans/ Engels)

  Jos (Johana Eva)Verkade - uit Stroe (Gelderland) 08-05-2010
Hallo Henk en Ria, ook ik ben de fam. van der Heijden aan het uitzoeken.Mijn bedovergrootmoeder was Johanna van der Heijden - getrouwt met Henricus de Haas (hovenier)Wilhelmus de Haas was haar zoon (mijn overgrootvader) Hij was de broer van Eleonora Philomena de Haas. Mehelina Is de Zus van Johanna. ouders Johannes Gerrit van der Heijdenen Huberdina van Cromvoirt. haar grootouders Gerardus van der Heijden en Maria Thomissen. Haar overgrootouders Johannes Paulus van der Heijden geb ongeveer 1685 in ? st. Oedenrode en Johanna Gerardus van den Bergh Geb. 1685 in Schijndel. Ik heb de volgende kinderen van Johannes en Johanna. 1. Gerardus. 2 Helena 3 Johanna Maria. 4, Elisabetha. 5. Joannes. 6 Christianus. 7. Emerentiana. 8 Aegidus Delis. 9. Maria. 10 Maria, 11. Joannes. 12 Nicolaus. 13. Maria. 14. Maria. Ik kan de link met jullie fam. niet vinden. Of is de veronderstelling dat Philippus en Johannes Paulus neven of broers zijn????? Ik hoor graag van jullie. Met vriendelijke groet Jos Verkade(misschien verre fam.).

 volgende pagina » 

Teken het gastenboek