GESCHIEDENISLet op!
Deze stamboom is overgezet naar de nieuwe omgeving(Mijn Stamboom Online), waarschijnlijk kan je deze vinden op www.koop.mijnstamboomonline.nl.
Alle wijzigingen welke op deze (oude) omgeving worden gedaan zullen niet meegenomen worden naar de nieuwe omgeving.

Oorspronkelijk komt de familie Koop uit Duitsland.We gaan terug tot 1629. Toen heette onze familie nog "Koep" in plaats van "Koop".  De plaats waar de oorsprong gevonden is ,is Lubeck. Veel van onze familie woont nog in Lengerich en Handrup. hier vinden we vele "koopen".  Uit dit vroegere koninkrijk Hannover, zijn we rond 1730 naar nederland gekomen. Vanuit amsterdam is onze familie in  drieen gesplitst t.w. naar het noorden , Hof van Delft en naar Brabant.De splitsing ontstond onder andere doordat onze voorvaderen met meisjes van een andere kerk wilden trouwen.

Hendrik Koop was geboren in Lengerik op 4 juni 1778 .Toen hij in dienst ging kreeg hij van Napoleon persoonlijk een onderscheiding in 1809. Dit gebeurde te Bielefeld. Deze onderscheiding kreeg  hij "grande Courage en bataille ". Hij vocht in Polen , Spanje en Beieren . Hij werd aangesteld tot erewacht van keizer Napoleon. Hij huwde met Anna Maria de Vries in 1815.  Hij was koopman en winkelier te Hof van Delft. Hoe hij hier nou tercht kwam is niet duidelijk.In 1852 is hij overleden te Hof van Delft.