GESCHIEDENIS



                          

Hendrik Wiegman geb.1883 en Helena Scholten geb.1885                                           Teunis Kas geb.1905 en
                                                                                                                                    Helena Wiegman geb.1912

 

Henk Kas en Ans van de Meerakker 23-12-1964

 

Albertus van de Meerakker geb.1884 en Antonetta van Hoof geb.1886

 

Driek van de Meerakker en Riek van Dijk 3-5-1945

   

   Johannes van Dijk geb 1873 en Johanna van Huisseling geb,1881       

 

De afstammelingen van de mensen die hier boven staan afgebeeld kun je vinden in mijn stamboom, maar ook de voorouders van hen staan er in vermeld, compleet is het nog niet maar daar gaan nog jaren overheen eigenlijk is dit nooit compleet maar ontzettend leuk om te doen.   


Dik Kas helemaal  rechts op de foto zat in het orkest The Blue Mixers

                   


Op deze foto staan Tante Arisje en Ome Dirk Kas zij hebben vroeger gewoond in Houten bij Utrecht
Dirk was een broer van Teun Kas uit Eindhoven

Fol.173 vonnisnr. 49

19-2-1486

Conflict tussen Henric Dickbier en Jan van Hamme in zake een betaling van 6000 pond, ieder pond van 40 vlaamse grote.
In deze acte worden voorts genoemd : Beatrice vanden Hoevele de vrouw van Jan van Hamme -goederen onder Littoyen -
betaling aan Lambrecht Millinck uit het huis in de Postestrate, aan Janne Arnts van een huis in de Vuchterstrate- een huis te Essche van Heer Mercelys van de Hoevele, priester- Gheerde van Dijck, Willem Monick, Marck de Latu, Jan Schilder in naam van Jouffrouwe Heylwigen Schilders zijn moeder weduwe van wijlen Godevaerts Schilder en de wettige dochter van wijlen Henric van Amerzoyen, Christianus van den Meeracker in naam van Merten Brock, Willem van Poppel in naam van Christina zijn zuster.

 

Jan Van Ael meerakker: Den selven wegens Wouter Hermans Erffgenamen uytten hooge acker houdende ontrent drij loopen tsaet, renende oist Jan Van Ael meer acker, zuyt ende west t'Godtshuys van Tongerloo ende noort Cornelis Jan Huybs (Archief Abdij Tongerlo Cens 70 Cijnsboek 1698-1793).