WELKOMDe stamboom telt in totaal 31 personen.

Voornaam: Achternaam:
Volledige naam4/5

PAUL JAN GROOTENBOER    tr  Amsterdam  31 maart 1932 CORNELIA TJEMKES  

Kinderen

1 TjantiGrootenboer   gebAmsterdam 25december 1931 overlHoorn 20maart 2019

  lerareswiskunde tr Diemen 10 januari 1962 AlbertVos gebAmsterdam 5maart 1936 overl     Hoorn verpl huis Hoornse Hop 8september 2018   

  expeditiechef  Frico Kaas, voorheen Koster Kaas Oosthuizen, Hobby:biljarten

  zij woonden in Purmerend en Grootebroek, Elzenlaan60

  Tjanti: opl Geref Gymnasium later HervormdLyceum HBS-a, Gymn A, UvA.Wiskunde propaedeuse

  schildert en geeft hierin les alsvrijetijdsbesteding,

 

2Jeannette Pauline Grootenboer tr

  Johannus Gerardus van den Brink geb Semarang  N.I.3 september 1937 

  scheepswerktuigkundige overlWinschoten 27 november 2014

  z.v.Johannes Gerardus van den Brink en Margaretha Augustina Manuputty

 

3 JAN LEONARDUSWILLEM GROOTENBOER   tr      MAARTJE ELIZABETH PAAP        2/3 

4 Paul Cornelis Grootenboer  geb Amsterdam 17 april 1947 kantooremployes scheepvaartkantoor Vinke en Co Amsterdam overl Diemen 9 februari 1987 

Paul Jan en Cornelia woonden Kleine Wittenburgerstraat 29’ te Amsterdam, 1.11.1954 Burgemeester de Kievietstraat 39 Diemen.

PaulJan woonde 13.6.1929 Zeemanshuis Kadijksplein 17 Amsterdam, kwam uit Rotterdam,ass mach bij de SM Nederland

PJ geloofsbelijdenis 8.4.1936 Oosterkerk Amsterdam Ds W.H.A.Belck

Hij is door het huwelijk van zijn ouders gewettigd in augustus 1915, hij was al notarieel gewettigd op 27.3.1911 na terugkeer van zijn vader uit de Golf van Boni, waar hij voor de gouvernementsdouane een probleem moest oplossen.

PJ kwam als jongen in juni 1924 per ss Slamat kapt van der Eem naar Nederland onder voogdij van zijn oom J.H.A. van de Water 16/17-4  Hij woonde met zijn ouders in Den Haag en verhuisde naar Rotterdam 23.3.1925 naar de Hoonaertstr 28 Rotterdam, in 1940 gebombardeerd, enige tijd  1924  in huis bij zijn neef J. Streefland., diens moeder Elisabeth Stellingsma 34/35-5 was een zuster van Helena Stellingsma, in Dordrecht en studeerde aan de MTS te Rotterdam 1924/25. Stage bij Wilton Feyenoord.

Zijn ouders met verlof in Nederland woonden Obrechtstr 300 Den Haag van 10.7.1924 uit Surabaya tot 23.3.1925 toen zij weer naar Batavia vertrokken

Dienstplicht 1928, 15e reg jagers inf 2e sectie.

Verhuisde naar Amsterdam, Ravenstraat Wittenburg.

Tijdens een bezoek aan Hille Riem Grote Kattenburgerstr 92 ‘’’ ontmoette hij zijn latere echtgenote Cornelia Tjemkes. Hille Riem speelde in het mandoline orkest van Cornelia.

Paul woonde  Ravenstraat, verhuisde naar Kleine Wittenburgerstr 29, in huis bij Cornelia Hoegen Harms de grootmoeder van Cornelia Tjemkes, 

Zijn ouders zijn in 1931 nog met verlof in Nederland geweest, daarna heeft hij zijn vader nooit meer gezien (Japans kamp 1944), zijn moeder heeft hij pas in 1950 toen zij met haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen naar Nederland  kwam, weer teruggezien.

1929/1931 gevaren bij de S.M. “Nederland” (ss Kambangan, ss  Poeloe Tello en ss Prins der Nederlanden), In de crisisjaren werkloos en studeerde aan de MTS Plantage Muidergracht. de latere Kweekschool voor Scheepswerktuigkundigen, Overtoom te Amsterdam, na  1939  in dienst bij de Hollandsche Stoomboot Mij, zijn eerste schip was hier  ms “Vliestroom”

Bij het uitbreken van WOII was hij buitengaats, vertrokken  27.2.1940 met de “Reggestroom” en tijdens WOII buiten Nederland gevaren Hij heeft met de ‘Reggestroom’ deelgenomen aan de evacuatie  van 1200 Nederlandse militairen juni/juli 1940 uit Franse havens naar Engeland (krant 6.8.1940) en is  9.7.1942 getorpedeerd op de “Reggestroom”, waarvan alle opvarenden werden gered, met de “Jan van Goyen” in konvooi ON122 de overlevenden , kapt en 17 opvarenden, van de “Abbekerk” opgepikt. Van ON122 werden 4 schepen vernietigd (bl 806 Koopv. in oorlogsdtijd). In oorlogstijd bij zijn verblijf in Engeland kwam PJ  bij een nederlandse gastfamilie in Hull en bij de fam Corrigan in Greenock., zij verzorgden als gastgezin een particuliere opvang voor zeevarenden tijdens WO II,

Paul kwam 28.9.1945 terug met de “Amstelstroom” welk schip bij Lundy Island in 1948 op de rotsen is gelopen.

Hij verkreeg het oorlogsherinneringskruis met drie gespen voor de Koopvaardij.

-         Oorlogsdienst koopvaardij 1940-1945

-         Nederland mei 1940

-         Middellandse zee 1940-1945

Na de oorlog als WTK bij de HSM, Hollandsche Stoomboot Mij.

Op 20 maart 1953 moest hij het ms “Spaarnestroom” na een aanvaring in Straat Dover verlaten. Alle bemanningsleden overleefden de ramp. PJ keerde  als eerste 21.3.1953 naar huis terug om maatschappij en pers verslag te doen.  PJ was gewond aan het been tijdens de klap van de aanvaring 

1967 gepensioneerd, afscheidsreceptie a.b. van het nieuwe ms ‘Amstelstroom’.

Hij werkte na zijn pensioen nog 14 jaar bij Monarch Diemenen overleed in het verpleegtehuis Nicolaas in Lutjebroek aan een hersentumor.

Cornelia woonde vanaf 7.4.1913 (arch amsterdam deel 30} bij haar grootouders Hoegen-Harms Kleine Wittenburgerstraat 29, het ‘huis met de hoge stoep’, geloofsbelijdenis 10.4.1927 in de Muiderkerk te Amsterdam Ds Gijzel. Studeerde aan de Hervormde Kweekschool voor onderwijzers, Pl Middellaan, Amsterdam en was onderwijzeres op Wittenburg en de oostelijke eilanden Amsterdam.

Zij was dirigent van een mandolineorkest. o.a. volgens Het Volk 26.6.1930 won zij met  het orkest ‘Erica’  een 1e prijs Nationaal concours te Uithoorn

Hielp in WOII onderduikers (o.a. Hil en Han Riem en Jan de Jong de buurjongen), die op zolder huisden en over de daken konden vluchten als er een razzia was.

Cornelia heeft zonder  haar echtgenoot,  drie kinderen en haar grootmoeder de hongerwinter en de oorlog doorgeloodst

Als lid van Artis kwam zij daar regelmatig met haar kinderen, die daar geregeld speelden in de dierentuin.

Cornelia werd 12.5.1993 na het overlijden van PJ opgenomen in verpleeghuis Wittenberg Nieuwe Kerkstr 159 in Amsterdam en later verhuisd naar het verpleeghuis Nicolaas in Lutjebroek, alwaar overleden

Opm: Hille Riem geb Harlingen 20.3.1915 overl 17 121972 woonde Gr Kattenburgerstr 152 2h en 92 3h, na 23.2.44 Nw Prinsengracht 85 z.v. Hendrik Riem en Johanna  Maria Henderika Nederhoed tr  Helena Christina Burgman, Johannes Jelto Riem  (Han) geb Harlingen 23.1.1914 Gr Kattenbstr 92

 Grootenboer