WELKOMDe stamboom telt in totaal 461 personen.

Voornaam: Achternaam:
Volledige naamStamboom van de familie  Pas.

Start datum . 1665.

Selectie in Parenteel .

Sortering per generatie .

Samenstelling en ontwerp : Gerrit J. Pas

en info bij :gethman@hetnet.nl