WELKOMDe stamboom telt in totaal 8541 personen.

Voornaam: Achternaam:
Volledige naamWELKOMwww.lambrechts.uwstamboomonline.nl

 is de website van Nora Lambrechts uit Zoetermeer.

Bovenstaand wapen (in groen een staand zilveren schaap) stamt uit ca. 1776 en werd gebruikt door Dr. Binke Lambrechts Amosz (geb. 1721), Veertigraad der stad Delft.
[Bron: G.A. Delft, W.van der Lelij: "Namen en wapenen der Ed.Agtbaare Heeren Veertigh Raden der stad Delft", blz. 57.]

De stamboom (in voortdurende bewerking) bevat zo uitgebreid mogelijk de voorouders van mijn ouders, Gustaaf Marius Lambrechts (1912-1986) en Wilhelmina Van Zwieten de Blom (1915-2008).

Gegevens over de familie Lambrechts (en een aantal  zijtakken)  zijn merendeels  te danken aan het intensieve speurwerk dat mijn vader  tussen ca. 1972 en 1986 heeft verricht. Zijn nalatenschap bevat een ware schat aan gegevens. Voor het overige zijn het internet en contacten met mede-genealogen een waardevolle aanvulling. 
Ik heb mede  dankzij de gegevens van  Johann Ahlers (op RootsWeb) de Zuid Afrikaanse tak van de Lambrechts-en  kunnen uitspitten. Ik heb  ook de naam Lambrechts kunnen terugvinden tot in ca 1575. Hartelijk dank.

Gegevens over de familie Van Zwieten de Blom en enkele zijtakken heb ik gevonden in de nalatenschap van mijn moeder, in een klein handgeschreven hardkaftig schriftje met veel doorhalingen en kruisverwijzingen. Ik heb er van gemaakt wat ik kon.  Dit was de basis...
Andere gegevens over de familie Van Zwieten de Blom zijn afkomstig uit genealogisch onderzoek dat verricht is door "De van S-Zwietenstichting" en dat door hen gepubliceerd is onder de titel: De Alphense van Z(S)wieten's 1500-1986. 
 Mijn dank voor de toestemming om uit hun gegevens te putten ter aanvulling van mijn stamboom.


Gegevens over de familie De Rooij (en Waddinxveense zijtakken)  zijn en worden verzameld mede door  Cornelis  de Rooij uit Zoetermeer. Mijn dank dat ik gebruik heb mogen maken van zijn gegevens.

 

En natuurlijk zijn ook voor mij het internet en de steeds groeiende digitale archieven een onuitputtelijke bron van informatie.

Voor de leuke weetjes in de familiegeschiedenis maak ik dankbaar gebruik van het internet, waarbij ik zoveel mogelijk toestemming vraag (en krijg) om bepaalde artikelen of informatie in oorspronkelijke of gewijzigde vorm over te nemen. Hartelijk dank daarvoor.

Mocht ik echter gegevens  hebben gebruikt waarvan u meent dat ze uw geestelijk eigendom zijn, laat me dat dan even weten, dan kan ik ze verwijderen of alsnog de bron vermelden.

************

 

Heeft u op- of aanmerkingen over de site of aanvullingen op de stamboom, neem contact op via de pagina  Contact of laat een bericht achter in het Gastenboek. U krijgt zo altijd antwoord.

 

Volgens de wet op de privacy heeft u het recht te eisen uit deze gegevensbank te worden verwijderd Als u opmerkingen heeft of u als persoon  verwijderd wilt worden, neem dan contact op met de eigenaar van deze gegevensbank via de pagina Contact.

 TOEKOMST in het VERLEDEN
OKTOBER 2016


TOEKOMST in het VERLEDEN is de titel van een boekje dat ik heb samengesteld op grond van mijn stamboom.
Ik volg de rechte lijn van de Lambrechts-en vanaf ca 1576 (Olivier Pietersz. ) tot nu: 14 generaties. Het geheel is waar mogelijk voorzien van geciteerde archiefdocumenten, prenten en fotos . 
Het gaat ook in op de geschiedenis van Leiden en de lakenindustrie.
Ik heb het boekje gemaakt voor mezelf en mijn naaste familie. Het wordt dus niet uitgegeven, maar ik kan me voorstellen dat andere familieleden en vrienden mogelijk ook belangstelling hebben. Voor hen heb ik (via het programma We Transfer) een PDF dokument beschikbaar, dat op een reader gelezen kan worden. Het PDF-document , dat op sommige punten verschilt van het boekje (op het gebied van  foto's en  gegevens van de jongste generaties ) kan bij mij opgevraagd worden. Wel graag je email-adres vermelden en de reden van je belangstelling.
************************
2/11/2016
Ik kreeg zojuist het bericht dat een exemplaar van Toekomst in het Verleden wordt opgenomen in de bibliotheek van het CBG/Centrum voor Familiegeschiedenis.

*************************

Hieronder een voorproefje (zonder de foto's en nadere uitleg, die wel in de inleiding van het boek staan) :

Beste Olivier,
Het is nu ongeveer 440 jaar geleden dat jij in Hondschoote  bent geboren , al weet ik niet zeker wanneer precies, maar ik denk te mogen aannemen dat toen je voor de eerste keer trouwde in 1596, in Leiden,  je toch tenminste 20 jaar oud  zult zijn geweest . 
Ik ga proberen de tussenliggende tijd en generaties, op basis van de geschiedenis, gevonden  documenten en logische gevolgtrekkingen in een historisch perspectief te zetten, om in 1944 aan te komen bij het begin van mijn leven. Ik ben de laatste met de naam LAMBRECHTS in de rechte lijn tussen jou en mij.
In 2012 heb ik Hondschoote, dat tegenwoordig in Frankrijk ligt, bezocht en in jouw voetsporen rondgelopen.  Ik heb o.a. de gerestaureerde molen gezien, waar jouw familie waarschijnlijk het koren liet malen om het dagelijkse brood van te bakken.
Ik heb rondgelopen over de kasseien rond de Saint-Vaaskerk, ik heb het stadhuis bezocht (de gevel is nog dezelfde als in jouw tijd) en de archieven van de stad geraadpleegd om te zien of ik nog iets over jou en onze familie kon vinden. Jammer genoeg beginnen de doopboeken pas in 1597, toen jij al naar Leiden was verhuisd. 
Ik neem aan dat jouw familie in de lakenindustrie werkzaam was, en, zoals de stad nu aan zijn bezoekers laat weten, dat jij en je familie in 1582 na de verwoesting van Hondschoote door de Spaanse troepen, met heel veel  andere weversgezinnen bent uitgeweken naar Leiden. 
Volgens mijn gegevens had je minstens 2 zusjes die mee naar Leiden zijn gekomen en daar ook hun toekomst hebben opgebouwd: Maycken (Maijcke) en Tannetgen.

Zelf geboren en getogen Leidse begin ik  met een stukje geschiedenis van Leiden (gezien tegen de achtergrond van de Europese historie)  en van de lakenindustrie. [...]

Daarna zal ik per generatie de directe familielijn nader toelichten en van commentaar voorzien, voor zover ik natuurlijk gegevens heb gevonden. En vanzelfsprekend heb ik van de n meer kunnen vinden dan van een ander En mogelijke fouten zijn voor mijn rekening..

Ik vind het leuk en een eer dat je met me mee wilt kijken wat er met ons, de LAMBRECHTS-en gebeurd is in de loop van de eeuwen, want


JOUW TOEKOMST IS MIJN VERLEDEN


***************Van VEDEL tot VIOOL


Een boekje over de stamreeks van mijn moeder, met de werktitel 
 "VAN VEDEL TOT VIOOL" is in voorbereiding.


November 2016


VAN VEDEL TOT VIOOLVAN VEDEL TOT VIOOL
Het boekje over de stamreeks van mijn moeder is klaar!
Mijn moeder stamde af van Hugo (geboren 1297), de 4e zoon van Gerrit Rampsz. van Swieten en zijn vrouw Clara Ghisekijnsd. van Zijl van Ammers. Er is een rechte lijn (met 1 heel klein knikje in 1789) tussen 1297 en 2008.
Ik ben blij en trots dit boekje te hebben kunnen samen stellen en het nu eindelijk in handen te hebben. 
De titel is gebaseerd op het wapen van de Van Zwieten-s en het feit dat mijn moeder zelf ook (naar het schijnt heel goed) viool gespeeld heeft.
De cirkel is voor mij rond!

22 maart 2017

Hieronder volgt  als voorproefje de inleiding (zonder foto's of voetnoten): 

Inleiding

Een kind is niet alleen een product van 2 ouders maar ook van zijn/haar afkomst, opvoeding, scholing, milieu, omgeving en gezinssituatie. 

Mam, met behulp van jouw notitieboekje, andere boeken, archieven, mede-genealogen en het internet blijkt dat jij, voor zo ver ik heb kunnen traceren, het product bent van minstens 22 generaties in redelijk rechte lijn, met een klein knikje in 1789!! 
Mogelijke, maar (nog) niet te linken, voorouders hebben generatienummers 0 en 00 gekregen.

Jij bent de oudste van de 4 kinderen van je ouders  maar door te trouwen met mijn vader ben je in zekere zin  in die lijn ook de laatste Van Zwieten de Blom. (Al zet je "kleine broertje" die inmiddels ook al over de 90 is, het geslacht nog een paar generaties voort.)
Tot het eind van je leven heb je je er altijd aan geergerd dat allerlei instanties probeerden jouw naam ("Mevr. W. Lambrechts-van Zwieten de Blom") in te korten vanwege bij voorbeeld plaatsgebrek op een invul-regel. Ik heb je heel wat geirriteerde telefoontjes daarover horen plegen!

Ik herinner me dat ik als kind samen met jou naar Museum de Lakenhal in Leiden ging en dan gingen we altijd kijken naar het wapenschild dat boven een deur hing. Daar wees jij mij iedere keer vol trots op de 3 violen van "jouw familiewapen". 
Ik heb onlangs contact gezocht met Museum De Lakenhal, heb de situatie uitgelegd en met  de welwillende hulp en medewerking  van mevr. Berenice Lunsingh Scheurleer zijn er 3 afbeeldingen gevonden, die het geweest kunnen zijn.    
Ik ben er niet zeker van naar welke van deze drie we zo vaak gekeken hebben, maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk, op alledrie staat prominent het wapen met de 3 violen.
Ik vond dat machtig interessant want ik wist dat jij, vr je huwelijk en vr de oorlog, zelf ook viool gespeeld had (en mijn vader cello), al had ik dat nooit gezien of gehoord. Jullie schijnen best getalenteerd geweest te zijn, want beiden speelden jullie in Leiden in het Toonkunst Orkest. Je had een absoluut gehoor zodat je je viool zelfs zonder stemvork kon stemmen. (Daarom kon je ook Christina Deutekom niet waarderen, die zong er volgens jouw altijd "net naast". )
Ik heb je maar een paar keer met je viool in handen gezien, al heb je hem je hele leven zuinig bewaard en is hij, op jouw verzoek, na jouw overlijden terug gegaan naar Josef Vedral's Strijkinstrumentenhandel in Den Haag. Josef Vedral zelf  had indertijd jouw viool gebouwd. Jouw instrument heeft na restauratie (en op voorspraak van de restaurateur) een goede bestemming gekregen bij een conservatorium-studente, die zich een dergelijk strijkinstrument anders niet had kunnen veroorloven.
De eerste keer dat k je je viool zag hanteren zal halverwege de 50-er jaren van de vorige eeuw geweest zijn, toen je wilde kijken of je dochter misschien jouw talent geerfd had.... Nu heb ik vele talenten, maar de muzikale genen van jou en pap hebben mij absoluut overgeslagen.
Toen ik eenmaal het huis uit  was heb je waarschijnlijk nog wel eens geprobeerd te spelen (want ik heb een keer nieuwe snaren voor je moeten kopen), maar toen waren je handen al niet soepel genoeg meer, zei je.....
De laatste keer dat je, naar mijn weten, speelde  was in 1978, toen je kleinzoon(die toen pianoles had)  dat aan je vroeg. 
Van dat moment heb ik n foto en die koester ik als een schat.
 
Aangezien algemeen aangenomen wordt dat de eerste echte viool rond 1550 gebouwd werd, is het strijkinstrument op het wapen van het geslacht Van Z(S)wieten hoogstwaarschijnlijk een vedel of rebec. 

In het boek "Adel en Heraldiek in de Nederlanden: Identiteit en representatie" (onder redactie van o.m. Redmer Alma )uit 2012 vond ik op pagina 97  de beschrijving van het wapen van de Utrechtse kanunnik mr. Petrus Ramp (in vero Van Zwieten) uit 1488. Zijn wapen is gevierendeeld en op deel I staan : "in rood drie vedels met de halzen omlaag (Van Zwieten)", [.....]

De titel van dit boekje is dus geheel terecht; ik zie het niet als een opsomming van "meer dan 22 generaties van Zwieten", maar als een tastbare herinnering aan jou. 
Zelf had je ook wel iets met stambomen, je was lid van de Van Z(S)wieten Stichting en bezat een van de weinige exemplaren van het boekje dat door hen was samengesteld en waarin jouw naam  vermeld wordt op pagina 127.
Zoals ik ook in de inleiding bij mijn eigen stamboom (o.a. op het internet) vermeld heb:

[...] Veel gegevens over de familie Van Zwieten de Blom zijn afkomstig uit genealogisch onderzoek dat verricht is door "De van S-Zwietenstichting" en dat door hen gepubliceerd is onder de titel: 'De Alphense van Z(S)wieten's 1500-1986'.  Mijn dank voor de toestemming om uit hun gegevens te putten ter aanvulling van mijn stamboom.

Ik zal  in het huidige boekje (dat ik voor mezelf en mijn nageslacht maak) per generatie de directe familielijn nader toelichten en van commentaar voorzien, voor zover ik natuurlijk gegevens heb gevonden. Het is inmiddels duidelijk geworden dat jij niet van de oudste (belangrijkste?)zoon van Gerrit Rampsz. van Swieten en Clara Ghisekijnsd. Van Zijl van Ammers afstamt, maar van de vierde zoon, Hugo Gerritsz., geboren in 1297.
Een stukje geschiedenis zal zeker niet ontbreken. Vanzelfsprekend heb ik van de n meer kunnen vinden dan van een ander. 
Ook al heb ik geprobeerd zoveel mogelijk verschil-lende gegevens met elkaar te vergelijken om te kunnen toetsen op juistheid...mogelijke fouten zijn geheel voor mijn rekening  ......onduidelijkheden ook!

Zoetermeer, winter 2016-2017
CBG, ELO en Lakenhal"Van Vedel tot Viool" is evenals "Toekomst in het Verleden" opgenomen in de bibliotheek van het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie, Centrum voor Familiegeschiedenis). 
Op korte termijn zullen zij ook opgenomen worden in de bibliotheek van ELO (Erfgoed Leiden en Omstreken), en mogelijk in de bibliotheek van Museum de Lakenhal in Leiden.