WELKOM
 Een familie Boom uit Almelo

Deze site gaat over een uit Almelo afkomstige familie Boom. De eerste bewijzen van hun bestaan komen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Vanaf 1727 woonde Jan Hendriksen Boom op het door hem gebouwde Gentshuis op het Kollenveld in Almelo. Diens zoonHendrik trouwde in op het Hambrugge en noemde zich vanaf dat moment ook zo. Zijn zoon, weer een Jan Hendrik gaf in 1812 blijk van historisch besef en nam –onder Napoleon - voor hem en zijn kinderen de naam Boom als familienaam aan.

Laatst toegevoegd is de kwartierstaat van de maker van deze site, Helmoed Boom uit Utrecht. De  komende tijd zal vooral daar aan gewerkt worden, waarbij de volgende actiepunten openstaan

  • De lotgevallenvan Gerrit Jan Wevers nadat hij zijn verbanning in 1811 had overtreden

  • De boedelscheiding van tapper Willem Holtkamp uit Enschede

  • Toevoegingvan een nieuwe generatie (IX). Deze moet nog gedeeltelijk worden uitgewerkt

  • Vermelding van bronnen

  • Controle op fouten in zowel gegevens als taal.

Pas daarna wordt de “familie Boom”weer opgepakt.Natuurlijk zijn uw suggesties in de tussentijd van harte welkom

                   

Hieronder: foto van Jan Hendrik Willem Boom en zijn tweelingzusje Egberdina Judica |Hermina Boom, beiden geboren in Hengelo (O) in 1886 en overleden in 1968 cq. 1973