WELKOMDe stamboom telt in totaal 701 personen.

Voornaam: Achternaam:
Volledige naamDe personen die deze stamboom hebben opgezet 

                          

 Jan helpt vanuit Amerika mee om de stamboom op te bouwen.

Hij werkt al mee vanaf april 2004 om deze aan te vullen.

 Vader en Stiefmoeder John en Martha van Trijffel

 Grootouders Jan en Nel van Trijffel

 Overgrootouders Jan en Elizabeth van TrijffelBetovergrootouders Frits en Marie Kasten