WELKOMBeste bezoeker,

                            Welkom op onze site "Uw stamboom online"

Deze site heeft betrekking op één van de takken "Kops" - "Kleijsen" - "de Jong" - "van Rijswijk"- "Kusten", en "Peperkamp", die wonen of gewoond hebben in Loon op Zand, Kaatsheuvel en Berlicum.

Bezoekers van deze site met dezelfde familienamen worden verzocht hun familie gegevens met ons te delen. Als U aanvullende informatie, of familiefoto's heeft, wees dan zo vriendelijk om dit te scannen en aan ons te mailen.

Copyright.

Wij staan het gebruik van de informatie van deze stamboom allen toe voor privé doeleinden. Het is niet toegestaan de data te gebruiken voor het maken van een publicatie in welke vorm dan ook, zonder eerst verkregen toestemming van de makers van deze site. Commercieel gebruik van deze site is onacceptabel en onaanvaardbaar.

Privacy.

Als U meer of minder publicatie over U zelf wilt op deze site, dan willen we graag geinformeerd worden door middel van ons gastenboek, contactformulier of U kunt een e-mail sturen aan: ellykopsdj@gmail.com of aad.kops@gmail.com . Wij zullen dan de data overeenkomstig aanpassen of verwijderen.

Wij hopen dat U geniet van Uw bezoek, en geef ons a.u.b. Uw op- of aanmerkingen.

Met vriendelijke groet,

                                                                                                               

Dear visitor

                          Welcome to our site at "your family tree online"

This site concerns one of the forks "Kops" - "Kleijsen" - "de Jong"- "Kusten"and "Peperkamp",  who live or have lived at "Loon op Zand, Kaatsheuvel and Berlicum.

Visitors of this site with same family names are invited to share their family details with us. If you have additional information, of family photo's, would you be so kind as to scan and mail it to us.

Copyright.

We allow use of the information in this family tree for private purpose only. It is forbidden to use the data in order to produce a publication in whatever form, without getting consent of the producers of this site first. Commercial use of this site is unacceptable and not allowed.

Privacy.

If you prefer more or less publication of yourself on this site, than we would like to be informed through our guestbook, contact form or you can send an email to ellykopsdj@gmail.com or aad.kops@gmail.com . We will then adapt or remove the data accordingly.

Hope you enjoy your visit, please let us have your comments.

With kind regards

                                                                       

                             Elly Kops-de Jong en Aad Kops

Gewijzigd/revised:  25 maart 2014