«vorige foto volgende foto »

Willem Buijs (1844-1926) is hier te zien samen met 4 windmolens, waar hij belangstelling voor had- en op gewerkt heeft. Hij begon als 'kotjongen' en werkte daarna alsmiddenknecht (daarboven stond de meesterknecht, en er onder de ondermiddenknecht met daaronder de jongen).
Op 65 jarige leeftijd kreeg hij een ongeluk waarbij zijn rechterhand werd afgezaagd. Tengevolge van een eerder ongeval miste hij al 2 vingers van zijn linkerhand. 
In 1919 verscheen de eerste  druk van een door hem geschreven standaardwerk over molens getiteld:

Willem Buijs (1844-1926) is hier te zien samen met 4 windmolens, waar hij belangstelling voor had- en op gewerkt heeft. Hij begon als 'kotjongen' en werkte daarna alsmiddenknecht (daarboven stond de meesterknecht, en er onder de ondermiddenknecht met daaronder de jongen). Op 65 jarige leeftijd kreeg hij een ongeluk waarbij zijn rechterhand werd afgezaagd. Tengevolge van een eerder ongeval miste hij al 2 vingers van zijn linkerhand. In 1919 verscheen de eerste druk van een door hem geschreven standaardwerk over molens getiteld: "De windmolens aan de Zaanstreek". Het boek werd in 1995 herdrukt. Willem maakte ook veel gedichten, o.a.: "Kent gij de streek? Waar voorheen de molens draaiden, Bij honderden geteld en hunne roeden zwaaiden, En suisden door de lucht en snorden in de wind. Waar ondernemingsgeest en koopmanschap regeerde Waar wiskunst en techniek het kapitaal beheerde. Kent gij die streek? Dat is mijn Zaanstreek, vrind!"

terug